Công ty chủ quản của BTS - BigHit Entertainment chính thức đổi tên thành HYBE

Công ty chủ quản của BTS - BigHit Entertainment chính thức đổi tên thành HYBE Phía BigHit xác nhận với giới truyền thông rằng họ có kế hoạch đưa việc đổi tên vào cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, thúc đẩy việc này diễn ra nhanh và theo đuổi mục tiêu tiến xa hơn, mở rộng hơn so với nền tảng là một công ty giải trí đơn thuần. Ngoài việc đổi tên công ty, phần mục đích kinh doanh của HYBE cũng được bổ sung mảng bất động sản vì HYBE sẽ cho các công ty con và các chi nhánh khác thuê lại các phòng tập cũng như các không gian phụ trợ. Theo kế hoạch, Đại hội đồng cổ đông sẽ được tổ chức vào lúc 9 giờ sáng 30/3 tại khách sạn Dragon City. Đại hội sẽ đề cập đến việc đổi tên công ty thành HYBE và bổ nhiệm Bang Si Hyuk làm Giám đốc Nội bộ. Ngoài ra,...
quảng cáo

Phía BigHit xác nhận với giới truyền thông rằng họ có kế hoạch đưa việc đổi tên vào cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, thúc đẩy việc này diễn ra nhanh và theo đuổi mục tiêu tiến xa hơn, mở rộng hơn so với nền tảng là một công ty giải trí đơn thuần.

Ngoài việc đổi tên công ty, phần mục đích kinh doanh của HYBE cũng được bổ sung mảng bất động sản vì HYBE sẽ cho các công ty con và các chi nhánh khác thuê lại các phòng tập cũng như các không gian phụ trợ.

Công ty chủ quản của BTS - BigHit Entertainment chính thức đổi tên thành HYPE

Theo kế hoạch, Đại hội đồng cổ đông sẽ được tổ chức vào lúc 9 giờ sáng 30/3 tại khách sạn Dragon City. Đại hội sẽ đề cập đến việc đổi tên công ty thành HYBE và bổ nhiệm Bang Si Hyuk làm Giám đốc Nội bộ. Ngoài ra, một trong những thay đổi sẽ được thực hiện là trang web của công ty sẽ chuyển từ ibighit (.) com thành hybe (.) co.

Được biết, trong quá khứ, Bang Si Hyuk từng phát biểu rằng phần "Entertainment" bây giờ đã không còn bao hàm tất cả mọi thứ mà công ty cung cấp.

"Chúng tôi sẽ trở thành công ty giải trí và nền tảng phong cách sống hàng đầu thế giới. Bằng cách loại bỏ “Entertainment”, chúng tôi sẽ có một hình ảnh mới mẻ và toàn diện với tư cách là một nhóm nội dung thống nhất, đó là sứ mệnh của chúng tôi."