C么ng th峄ヽ n岷 ch谩o gi煤p qu媒 么ng b峄 th岷璶 tr谩ng d瓢啤ng, t膬ng c瓢峄漬g sinh l峄眂

C么ng th峄ヽ n岷 ch谩o gi煤p qu媒 么ng b峄 th岷璶 tr谩ng d瓢啤ng, t膬ng c瓢峄漬g sinh l峄眂

Th峄 N膬m, ng脿y 23/06/2022 12:00 PM (GMT+7)

M贸n ch谩o 膽岷璾 v峄玭g n脿y r岷 d峄 n岷 v脿 c贸 nhi峄乽 l峄 铆ch v峄 s峄ヽ kh峄廵.

Ch谩o 膽岷璾 v峄玭g l脿 m贸n 膬n d峄 l脿m, c贸 t谩c d峄g b峄 th岷璶 tr谩ng d瓢啤ng, 膽en t贸c. Ngo脿i ra m贸n 膬n n脿y c貌n c贸 t谩c d峄g d瓢峄g nhan, l脿m 膽岷筽 da, 膽岷穋 bi峄噒 n岷縰 cho th锚m 媒 d末 s岷 gi煤p l脿m tr岷痭g da, t膬ng c瓢峄漬g s峄ヽ kh峄廵 cho l谩 l谩ch.

Nguy锚n li峄噓 c岷 chu岷﹏ b峄:

– 膼岷璾 膽en

– G岷 t岷

– V峄玭g 膽en gi茫 nh峄

– 膼瓢峄漬g n芒u

– 2 qu岷 贸c ch贸

C谩ch th峄眂 hi峄噉

B瓢峄沜 1: Vo g岷 s岷h, ng芒m qua 膽锚m c霉ng v峄沬 膽岷璾 膽en

C么ng th峄ヽ n岷 ch谩o gi煤p qu媒 么ng b峄 th岷璶 tr谩ng d瓢啤ng, t膬ng c瓢峄漬g sinh l峄眂 - 1

B瓢峄沜 2: Cho t岷 c岷 c谩c nguy锚n li峄噓 v脿o n峄搃, th锚m n瓢峄沜 v峄玜 膽峄.

C么ng th峄ヽ n岷 ch谩o gi煤p qu媒 么ng b峄 th岷璶 tr谩ng d瓢啤ng, t膬ng c瓢峄漬g sinh l峄眂 - 2

B瓢峄沜 3: H岷 ch谩o 膽岷縩 khi ch铆n m峄乵.

C么ng th峄ヽ n岷 ch谩o gi煤p qu媒 么ng b峄 th岷璶 tr谩ng d瓢啤ng, t膬ng c瓢峄漬g sinh l峄眂 - 3

B瓢峄沜 4: Khi 膬n, c贸 th峄 cho m峄檛 铆t 膽瓢峄漬g n芒u v脿o b谩t 膽峄 t膬ng th锚m h瓢啤ng v峄.

Kh谩c v峄沬 nh峄痭g m贸n ch谩o th么ng th瓢峄漬g, m贸n ch谩o n脿y kh么ng ch峄 c贸 m霉i th啤m c峄 g岷 t岷 m脿 c貌n c贸 s峄 m峄乵 d岷籵 c峄 膽岷璾 膽en, v峄 b霉i c峄 qu岷 贸c ch贸 v脿 thoang tho岷g h瓢啤ng m猫 膽en v么 c霉ng h岷 d岷玭.

Ngu峄搉: https://baogiaothong.vn/cong-thuc-nau-chao-giup-quy-ong-bo-than-trang-duong-tang-cuong-sinh-luc-…

Lo岷 th峄媡 gi煤p b峄 th岷璶 tr谩ng d瓢啤ng, v峄 ch膬m n岷 ch峄搉g d岷籵 dai 鈥漵ung m茫n鈥 trong 鈥漜huy峄噉 岷鈥

Th峄媡 d锚 l脿 m贸n y锚u th铆ch c峄 nhi峄乽 ng瓢峄漣 nh瓢ng 膽岷穋 bi峄噒 膽峄慽 v峄沬 nam gi峄沬 n贸 c贸 t谩c d峄g b峄 th岷璶 tr谩ng d瓢啤ng r岷 t峄憈.