Có thêm loại hình bảo hiểm chăm sóc y tế

Có thêm loại hình bảo hiểm chăm sóc y tế Ngày 16.1, công ty Bảo Việt Nhân thọ Sài Gòn đã giới thiệu hai sản phẩm bảo hiểm chăm sóc y tế mới có tên gọi “bảo hiểm trợ cấp phẫu thuật, điều trị ngoại khoa” và “bảo hiểm trợ cấp nằm viện”. Với loại hình bảo hiểm trợ cấp phẫu thuật và điều trị ngoại khoa, người mua bảo hiểm sẽ được chi trả tiền bảo hiểm áp dụng cho 535 loại phẫu thuật, điều trị ngoại khoa khác nhau. Trong đó, áp dụng cho cả những phẫu thuật nhỏ, phẫu thuật phức tạp, phẫu thuật sử dụng phương pháp hiện đại…Mức phí dao động từ 1.000 – 2.000 đồng. Cụ thể, trường hợp khách hàng sức khỏe bình thường, độ tuổi khoảng 30 thì mức phí bảo hiểm phải đóng là 645.000 đồng/ năm – khoảng 1.700 đồng/ ngày – cho mức chi trả bảo hiểm 30 triệu...
quảng cáo

Ngày 16.1, công ty Bảo Việt Nhân thọ Sài Gòn đã giới thiệu hai sản phẩm bảo hiểm chăm sóc y tế mới có tên gọi “bảo hiểm trợ cấp phẫu thuật, điều trị ngoại khoa” và “bảo hiểm trợ cấp nằm viện”. Với loại hình bảo hiểm trợ cấp phẫu thuật và điều trị ngoại khoa, người mua bảo hiểm sẽ được chi trả tiền bảo hiểm áp dụng cho 535 loại phẫu thuật, điều trị ngoại khoa khác nhau. Trong đó, áp dụng cho cả những phẫu thuật nhỏ, phẫu thuật phức tạp, phẫu thuật sử dụng phương pháp hiện đại…Mức phí dao động từ 1.000 – 2.000 đồng. Cụ thể, trường hợp khách hàng sức khỏe bình thường, độ tuổi khoảng 30 thì mức phí bảo hiểm phải đóng là 645.000 đồng/ năm – khoảng 1.700 đồng/ ngày – cho mức chi trả bảo hiểm 30 triệu đồng nếu xảy ra bệnh tật.

Đối với loại hình bảo hiểm trợ cấp nằm viện, khách hàng .sẽ được chi trả 100% số tiền bảo hiểm đã đăng ký cho mỗi ngày nằm viện nếu phải nằm điều trị từ ba ngày trở lên; khách hàng sẽ được chi trả 200% mức trợ cấp viện phí thông thường cho mỗi ngày nằm viện nếu phải điều trị tại khoa hồi sức cấp cứu của bệnh viện. Ngoài ra, nếu trường hợp rủi ro tử vong, Bảo Việt nhân thọ chi trả một khoản trợ cấp bằng 30 lần số tiền bảo hiểm đã đăng ký.

Hai loại hình bảo hiểm này được áp dụng cho các đối tượng từ 1 – 55 tuổi. Với độ tuổi từ 56 – 60, vẫn có thể tiếp tục được bảo hiểm nếu trước đó đã tham gia sản phẩm này liên tục tối thiểu năm năm.

Loại hình bảo hiểm này áp dụng cho bệnh nhân điều trị tại 192 bệnh viện trên cả nước, trong đó riêng TP.HCM là 41 bệnh viện.

H. Nhung