Có bao nhiêu loại hình bảo hiểm trách nhiệm dân sự?

Có bao nhiêu loại hình bảo hiểm trách nhiệm dân sự? Trả lời ông Nguyễn Thanh An (Hà Nam) với câu hỏi: Trên thị trường bảo hiểm Việt Nam hiện nay các DNBH đang cung cấp những loại sản phẩm bảo hiểm trách nhiệm dân sự nào? Có nhiều loại sản phẩm trách nhiệm dân sự, đó là: –  Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với người thứ ba; –  Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với hành khách; –  Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe đối với hàng hoá vận chuyển; –  Bảo hiểm trách nhiệm đối với người thứ ba của doanh nghiệp xây dựng; –  Bảo hiểm trách nhiệm dân sự  của chủ tàu biển; –  Bảo hiểm trách nhiệm trong bảo hiểm đóng tàu; –  Bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu thuyền khác (tàu ven biển, tàu sông, tàu cá..);...
quảng cáo

altTrả lời ông Nguyễn Thanh An (Hà Nam) với câu hỏi: Trên thị trường bảo hiểm Việt Nam hiện nay các DNBH đang cung cấp những loại sản phẩm bảo hiểm trách nhiệm dân sự nào?

Có nhiều loại sản phẩm trách nhiệm dân sự, đó là:

–  Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với người thứ ba;

–  Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với hành khách;

–  Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe đối với hàng hoá vận chuyển;

–  Bảo hiểm trách nhiệm đối với người thứ ba của doanh nghiệp xây dựng;

–  Bảo hiểm trách nhiệm dân sự  của chủ tàu biển;

–  Bảo hiểm trách nhiệm trong bảo hiểm đóng tàu;

–  Bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu thuyền khác (tàu ven biển, tàu sông, tàu cá..);

–  Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của người vận chuyển hành khách, hàng hóa dễ cháy, dễ nổ trên đường thủy nội địa;

–  Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của người vận chuyển tổng hợp;

–  Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của người vận chuyển hàng không;

–  Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp  trong các lĩnh vực như¬ là t¬ư vấn pháp luật, tư vấn tài chính, kiểm toán, tư vấn đầu tư, thiết kế xây dựng, cung cấp dịch      vụ y tế, môi giới chứng khoán, môi giới bảo hiểm…;

–  Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ sử dụng lao động;

–  Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm;

–  Bảo hiểm trách nhiệm công cộng;

–  Bảo hiểm trách nhiệm giám đốc, nhân viên;

–  Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ vật nuôi.

Nguồn giaothongvantai.com.vn

{fcomment}