Sự kiện - GTOP

Sự kiện

Cơ hội trau dồi ngoại ngữ cùng "Language Tour" với Chủ đề Ẩm thực

Cơ hội trau dồi ngoại ngữ cùng "Language Tour" với Chủ đề Ẩm thực

Cơ hội trau dồi ngoại ngữ cùng "Language Tour" với Chủ đề Ẩm thực + Bạn là người Việt Nam muốn trau dồi ngoại ngữ và giao lưu văn hoá, ẩm thực, phong tục tập quán với bạn bè các nước trên thế giới. + Bạn là người nước ngoài yêu thích ẩm thực, văn hoá Việt Nam và sẵn sàng chia sẻ, học hỏi, trải ngh...

VCCA GIỚI THIỆU 10 GƯƠNG MẶT TRẺ TẠI TRIỂN LÃM TỎA 2

VCCA GIỚI THIỆU 10 GƯƠNG MẶT TRẺ TẠI TRIỂN LÃM TỎA 2

VCCA GIỚI THIỆU 10 GƯƠNG MẶT TRẺ TẠI TRIỂN LÃM TỎA 2 VCCA GIỚI THIỆU 10 GƯƠNG MẶT TRẺ TẠI TRIỂN LÃM TỎA 2 Triển lãm "Tỏa 2" là sự tiếp nối ý tưởng từ "Tỏa" với mong muốn lan tỏa nhiệt huyết sáng tác của các nghệ sĩ trẻ đến công chúng, đây là sự kiện đánh dấu 1 năm hoạt động của VCCA kể từ ngày 6/6/2017. Gi&a...