Sự kiện - GTOP

Sự kiện

Xù Xì | Performing Arts

Xù Xì | Performing Arts

Xù Xì | Performing Arts   Thông tin từ ban tổ chức: Xin chào, chúng mình là tập hợp những người trẻ có một niềm tin và tình yêu mãnh liệt với nghệ thuật. Và Xù Xì là? Xù Xì là một dự án nghệ thuật kết hợp, được bắt đầu bằng một sự kiện trình diễn nghệ thuật...

The EGO Gen 1.0 - Mở đơn Đăng ký tham gia sự kiện chính - Moncipher

The EGO Gen 1.0 - Mở đơn Đăng ký tham gia sự kiện chính - Moncipher

The EGO Gen 1.0 - Mở đơn Đăng ký tham gia sự kiện chính - Moncipher Tiếp nối sứ mệnh đó, chúng mình mong muốn khai thác sâu rộng những mặt tối của xã hội để nâng cao nhận thức, cảnh giác trước nhiều góc khuất với việc: MỞ ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA SỰ KIỆN CHÍNH "MONCIPHER"! I. Ý nghĩa tên gọi: Trong tiếng Đức, "M...