Phim ảnh - GTOP

Phim ảnh

Những bộ phim tình cảm Nhật Bản siêu dễ thương mà bạn nhất định phải xem thử 1 lần

Những bộ phim tình cảm Nhật Bản siêu dễ thương mà bạn nhất định phải xem thử 1 lần

Những bộ phim tình cảm Nhật Bản siêu dễ thương mà bạn nhất định phải xem thử 1 lần 1. Bộ phim Nhật Bản "Công việc hôn nhân" - Nigeru wa Haji da ga Yaku ni Tatsu Moriyama Mikuri (Yui Aragaki) là một phụ nữ 25 tuổi. Cô không hề có bạn trai lẫn công việc mặc dù có trong tay tấm bằng đại học. Hàng ngày, Moriyama Mikuri luôn có cảm giác rằng mình là một kẻ vô dụng. Bố cô, không thể chịu đựng khi thấy...

ISRAEL FILM FESTIVAL IN VIETNAM - 2020

ISRAEL FILM FESTIVAL IN VIETNAM - 2020

ISRAEL FILM FESTIVAL IN VIETNAM - 2020 From disappointment to hope, from pain to happiness, from loneliness to warmness, from being lost to family. Characteristics of Israeli society, life and culture will come to Vietnamese audience. 5 films will be screened in Israel Film Festival in Vietnam - 2020: + APPLES FROM THE DESERT Rebecca Abarnabel, an only daughter born into an Orthodox Jewish fa...