Âm nhạc - GTOP

Âm nhạc

Profile và thông tin chi tiết về 4CARAT

Profile và thông tin chi tiết về 4CARAT

Profile và thông tin chi tiết về 4CARAT Profile và thông tin chi tiết về 4CARAT Hồ sơ thành viên 4CARAT 4CARAT  (4 캐럿) là một nhóm nhạc hip hop trẻ em của Hàn Quốc trực thuộc Youngbridge Entertainment và IC Entertainment. Họ ra mắt vào ngày 11 tháng 3 năm 2019 với đĩa đơn  Nanly  Tên Fandom 4CARAT:  - Màu sắc chính thức của 4CARAT:  - Tài khoản chính thức của 4CARAT: Instagram:  4c...

Profile và thông tin chi tiết về 3YE

Profile và thông tin chi tiết về 3YE

Profile và thông tin chi tiết về 3YE Profile và thông tin chi tiết về 3YE 3YE (써드 아이) là một nhóm nhạc nữ 3 thành viên trực thuộc GH Entertainment. Nhóm bao gồm: Yuji , Yurim và Haeun . Họ ra mắt vào ngày 21 tháng 5 năm 2019 với 'DMT (Đỗ Mã Thắng)'. Tên Fandom 3YE:  EYE 3YE Màu người hâm mộ chính thức: - 3YE Official Sites: Instagram: 3ye_official Twitter: 3ye_official YouTube...