Chương Trình "Tôi Tin Tôi Có Thể 2020 - Dùng Trái Tim Soi Việc Đúng" 2020

Chương Trình "Tôi Tin Tôi Có Thể 2020 - Dùng Trái Tim Soi Việc Đúng" 2020 Chương Trình "Tôi Tin Tôi Có Thể 2020 - Dùng Trái Tim Soi Việc Đúng" 2020 Thông tin từ ban tổ chức: Tiếp tục với chủ đề “Dùng trái tim soi việc đúng”, sự kiện Tôi tin tôi có thể 2020 được tổ chức từ ngày 21/06-05/07/2020 tại Hà Nội nhằm tôn vinh giá trị của đa dạng văn hóa, thúc đẩy sự tôn trọng, thấu hiểu và đoàn kết giữa các dân tộc. Sự kiện do chính các đại diện của các cộng đồng người dân tộc thiểu số đến từ 14 tỉnh trên cả nước thực hiện. Năm nay, chương trình Tôi Tin Tôi Có Thể 2020 không chỉ là bản hòa ca đa sắc ngợi ca sự đa dạng văn hóa của cộng đồng các dân tộc thiểu số. Với thông điệp “Dùng trái tim soi việc đúng”, Tôi Tin Tôi Có Thể 2020 như một sợi...
quảng cáo

Thông tin từ ban tổ chức:

Tiếp tục với chủ đề “Dùng trái tim soi việc đúng”, sự kiện Tôi tin tôi có thể 2020 được tổ chức từ ngày 21/06-05/07/2020 tại Hà Nội nhằm tôn vinh giá trị của đa dạng văn hóa, thúc đẩy sự tôn trọng, thấu hiểu và đoàn kết giữa các dân tộc. Sự kiện do chính các đại diện của các cộng đồng người dân tộc thiểu số đến từ 14 tỉnh trên cả nước thực hiện.

Năm nay, chương trình Tôi Tin Tôi Có Thể 2020 không chỉ là bản hòa ca đa sắc ngợi ca sự đa dạng văn hóa của cộng đồng các dân tộc thiểu số. Với thông điệp “Dùng trái tim soi việc đúng”, Tôi Tin Tôi Có Thể 2020 như một sợi dây nối những khoảng cách vô hình trong góc nhìn đúng – sai, hiểu nhầm giữa các cộng đồng, nơi sự khoan dung sẽ soi đường cho thấu hiểu.

Năm nay, Tôi tin tôi có thể 2020 diễn ra với 3 hoạt động chính:

1. Chương trình “Bản hòa ca đa sắc” tôn vinh giá trị văn hóa nghệ thuật của các cộng đồng dân tộc thiểu số theo hình thức phát trực tuyến (livestream) tại nhiều địa phương trên cả nước

Thời gian: 22-28/06/2020

2. Tọa đàm “Khoảnh khắc đạo đức tại Hà Nội

Thời gian: 03/07/2020

3. Triển lãm “Dùng trái tim soi việc đúng” tại Hà Nội

Thời gian: 03-05/07/2020

Trong 5 năm liên tiếp, Tôi tin tôi có thể được tổ chức tại Hà Nội, Lào Cai thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng, giới chuyên gia nghiên cứu về văn hóa các dân tộc, cũng như các tổ chức quan tâm tới bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc Việt Nam. Bên cạnh các hoạt động trực tiếp diễn ra tại Hà Nội, Tôi Tin Tôi Có Thể 2020 mang đến một “Bản hòa ca đa sắc” trực tuyến (diễn ra từ từ ngày 22-28/06)  để phù hợp với tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn ra tại Việt Nam. 

Cập nhật thêm thông tin tại trang sự kiện