Chương trình Hiến máu tình nguyện của Đoàn thành niên Bộ GDĐT

Chương trình Hiến máu tình nguyện của Đoàn thành niên Bộ GDĐT Chương trình Hiến máu tình nguyện của Đoàn thành niên Bộ GDĐT Hưởng ứng lời kêu gọi đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước tham gia hiến máu tình nguyện của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, hướng dẫn của Trung ương Đoàn tại Công văn số 4555-CV/TWĐTN-ĐKTHTN ngày 09/4/2020, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ GDĐT tổ chức Chương trình hiến máu tình nguyện. 1. Dự kiến 03 đợt: Cuối tháng 4/2020; đầu tháng 05/2020 và giữa tháng 05/2020. Căn cứ vào số lượng đăng ký, Đoàn thành niên Bộ sẽ chủ động thông báo, thời gian, ngày, giờ để cán bộ, công chức, viên chức và đoàn viên tham gia, đảm bảo giãn cách, an toàn sức khỏe trong phòng chống dịch bệnh Covid -19. 2. Địa điểm: Cơ quan Bộ GDĐT - 35 Đại Cồ Việt, HN 3. Đơn vị phối hợp:...
quảng cáo

Hưởng ứng lời kêu gọi đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước tham gia hiến máu tình nguyện của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, hướng dẫn của Trung ương Đoàn tại Công văn số 4555-CV/TWĐTN-ĐKTHTN ngày 09/4/2020, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ GDĐT tổ chức Chương trình hiến máu tình nguyện.

Chương trình Hiến máu tình nguyện của Đoàn thành niên Bộ GDĐT

1. Dự kiến 03 đợt:

Cuối tháng 4/2020; đầu tháng 05/2020 và giữa tháng 05/2020. Căn cứ vào số lượng đăng ký, Đoàn thành niên Bộ sẽ chủ động thông báo, thời gian, ngày, giờ để cán bộ, công chức, viên chức và đoàn viên tham gia, đảm bảo giãn cách, an toàn sức khỏe trong phòng chống dịch bệnh Covid -19.

2. Địa điểm: Cơ quan Bộ GDĐT - 35 Đại Cồ Việt, HN

3. Đơn vị phối hợp: Bênh viện Việt Đức; Bênh viện Huyết học và Truyền máu Trung ương.

Đoàn Thanh niên Bộ trân trọng đề nghị các đơn vị trong cơ quan Bộ, các cơ sở đoàn trực thuộc tuyên truyền, khuyến khích cán bộ, công chức, đoàn viên tại đơn vị hưởng ứng và đăng ký tham gia.

Chi tiết liên hệ đồng chí: Nguyễn Văn Tuấn, UVBCH

Điện thoại: 0985.602.816.