Chuỗi Sự Kiện Nhạc Mới - Neue Musik 2019

Chuỗi Sự Kiện Nhạc Mới - Neue Musik 2019 Chuỗi Sự Kiện Nhạc Mới - Neue Musik 2019 Các buổi biểu diễn diễn ra từ 21.02 đến 27.04.2019. Nhạc Mới đã đạt đến tầm quan trọng đáng kể trong đời sống văn hóa trong nước. Sự đa dạng và dồi dào trong vốn nhạc từ âm nhạc Châu Âu thế kỉ 20 đến âm nhạc truyền thống Việt Nam đã thu hút thế hệ các nhà soạn nhạc trẻ như Kim Ngọc, Vũ Nhật Tân, Lương Huệ Trinh v.v. đến với thách thức khám phá và thử nghiệm Nhạc Mới.   Nhìn lại lịch sử phát triển của Nhạc Mới ở châu Âu, Viện Goethe muốn hỗ trợ các sự kiện đột phá về mặt thẩm mỹ âm thanh ở Việt Nam để góp phần làm giàu gia tài âm nhạc cũng như thúc đẩy sự đa dạng trong âm nhạc Việt.Mở màn cho chuỗi sự kiện Nhạc Mới...
quảng cáo

Các buổi biểu diễn diễn ra từ 21.02 đến 27.04.2019.

Nhạc Mới đã đạt đến tầm quan trọng đáng kể trong đời sống văn hóa trong nước. Sự đa dạng và dồi dào trong vốn nhạc từ âm nhạc Châu Âu thế kỉ 20 đến âm nhạc truyền thống Việt Nam đã thu hút thế hệ các nhà soạn nhạc trẻ như Kim Ngọc, Vũ Nhật Tân, Lương Huệ Trinh v.v. đến với thách thức khám phá và thử nghiệm Nhạc Mới.  Nhìn lại lịch sử phát triển của Nhạc Mới ở châu Âu, Viện Goethe muốn hỗ trợ các sự kiện đột phá về mặt thẩm mỹ âm thanh ở Việt Nam để góp phần làm giàu gia tài âm nhạc cũng như thúc đẩy sự đa dạng trong âm nhạc Việt.

Mở màn cho chuỗi sự kiện Nhạc Mới là buổi hòa nhạc và trình diễn tác phẩm Pierrot Lunaire của Arnold Schönberg, một trong những nhà soạn nhạc tiên phong tạo ra sự chuyển nối nhạc cổ điển từ J.S. Bach sang R. Wagner. Schoenberg và những người cùng thời đã định hình những gì ngày nay chúng ta hiểu là Nhạc Mới với vô số các dòng nhạc sáng tác khác nhau.

Chương trình Nhạc Mới bao gồm các buổi biểu diễn mở rộng thông điệp nghệ thuật về âm thanh, giai điệu, nhịp điệu, hình dạng và phương tiện. Nhạc Mới đang tìm kiếm âm thanh mới, hình thức mới hoặc sự kết hợp mới lạ với phong cách cũ, nó tiếp tục truyền thống hiện có hoặc phá vỡ chúng một cách có ý thức.

Update thêm thông tin TẠI ĐÂY