Chuỗi sự kiện MBA For Success - Năng lực công nghệ của nhà quản lý trong thời đại số

Chuỗi sự kiện MBA For Success - Năng lực công nghệ của nhà quản lý trong thời đại số MBA For Success số 18 tiếp tục kết nối với Ông Hoàng Nam Tiến - Chủ tịch FPT Telecom. Ông Tiến gia nhập FPT từ năm 1993, gắn bó suốt hơn 29 năm và đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo nòng cốt như: Chủ tịch FPT Software, Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần FPT, Tổng giám đốc Công ty TNHH Phát triển khu Công nghệ cao Hòa Lạc FPT, Tổng giám đốc Công ty TNHH Phân phối FPT, Phó giám đốc FPT TP.HCM. Là một lãnh đạo tâm huyết, sáng tạo và có bề dày kinh nghiệm quản trị trên nhiều lĩnh vực kinh doanh tại FPT, ông Hoàng Nam Tiến sẽ mang đến buổi trò chuyện những chia sẻ về vai trò và tầm quan trọng của năng lực công nghệ đối với nhà quản lý, đặc biệt trong thời đại công nghệ số. * THÔNG TIN...
quảng cáo

MBA For Success số 18 tiếp tục kết nối với Ông Hoàng Nam Tiến - Chủ tịch FPT Telecom. Ông Tiến gia nhập FPT từ năm 1993, gắn bó suốt hơn 29 năm và đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo nòng cốt như: Chủ tịch FPT Software, Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần FPT, Tổng giám đốc Công ty TNHH Phát triển khu Công nghệ cao Hòa Lạc FPT, Tổng giám đốc Công ty TNHH Phân phối FPT, Phó giám đốc FPT TP.HCM.

Chuỗi sự kiện MBA For Success - Năng lực công nghệ của nhà quản lý trong thời đại số

Là một lãnh đạo tâm huyết, sáng tạo và có bề dày kinh nghiệm quản trị trên nhiều lĩnh vực kinh doanh tại FPT, ông Hoàng Nam Tiến sẽ mang đến buổi trò chuyện những chia sẻ về vai trò và tầm quan trọng của năng lực công nghệ đối với nhà quản lý, đặc biệt trong thời đại công nghệ số.

* THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH

1. Chủ đề: Năng lực công nghệ của nhà quản lý trong thời đại số

2. Thời gian: 10:00 | Thứ 7, 02/04/2022

3. Khách mời: Ông Hoàng Nam Tiến - Chủ tịch FPT Telecom

4. Nội dung chia sẻ:

+ Định nghĩa và tầm quan trọng của năng lực công nghệ đối với nhà quản lý;

+ Cách thức học tập và trau dồi năng lực công nghệ - kinh nghiệm từ nhà quản lý cấp cao;

+ Chia sẻ thuận lợi, khó khăn của người học kỹ thuật làm công tác quản lý.

5. Ngôn ngữ trình bày: Tiếng Việt

6. Hình thức: Hội thảo trực tuyến thông qua nền tảng Livestorm

>> Đăng ký tham gia MBA For Success tại đây: LINK