Chuỗi buổi đọc & thảo luận về Không gian – Kiến trúc chủ đề Liminal Space

Chuỗi buổi đọc & thảo luận về Không gian – Kiến trúc chủ đề Liminal Space Chuỗi buổi đọc & thảo luận về Không gian – Kiến trúc chủ đề Liminal Space Thông tin từ ban tổ chức: PHẦN 1 Tài liệu: Non-Places (Marc Auge, 1992) - Case Study: Prada Marfa (Elmgreen & Dragset, 2005) - Thời gian: 15/10/2021 @8pm-9:30pm (20:00-21:30) - Ngôn ngữ: Tài liệu tiếng Anh và Thảo luận bằng tiếng Việt PHẦN 2 - Xem phim: Nhà Cây (Trương Minh Quý, 2019) - Phim sẽ được cung cấp cho các bạn xem trước và chúng ta sẽ gặp nhau trực tuyến để thảo luận - Thời gian: 27/10/2021 @8pm-9:30pm (20:00-21:30) - Buổi thảo luận sẽ diễn ra trực tuyến (Tài liệu và link Google Meet sẽ được cung cấp sau khi chúng tôi đóng danh sách tham gia) - Link đăng ký tham gia: TẠI ĐÂY - Để đảm bảo chất lượng cho buổi thảo luận, chúng tôi sẽ giới hạn danh sách tham...
quảng cáo

Thông tin từ ban tổ chức:

PHẦN 1

Tài liệu: Non-Places (Marc Auge, 1992)

- Case Study: Prada Marfa (Elmgreen & Dragset, 2005)

- Thời gian: 15/10/2021 @8pm-9:30pm (20:00-21:30)

- Ngôn ngữ: Tài liệu tiếng Anh và Thảo luận bằng tiếng Việt

PHẦN 2

- Xem phim: Nhà Cây (Trương Minh Quý, 2019)

- Phim sẽ được cung cấp cho các bạn xem trước và chúng ta sẽ gặp nhau trực tuyến để thảo luận

- Thời gian: 27/10/2021 @8pm-9:30pm (20:00-21:30)

- Buổi thảo luận sẽ diễn ra trực tuyến (Tài liệu và link Google Meet sẽ được cung cấp sau khi chúng tôi đóng danh sách tham gia)

- Link đăng ký tham gia: TẠI ĐÂY

- Để đảm bảo chất lượng cho buổi thảo luận, chúng tôi sẽ giới hạn danh sách tham gia dưới 15 người.

*Tiếp nối thảo luận trước đó về Junkspace (Rem Koolhaas) và Luxury & Rubbles (Erik Harms), chủ đề lần này là “Không gian ngưỡng” hay “Liminal space” — thường để chỉ một không gian chuyển tiếp giữa bên trong và bên ngoài. “Không gian ngưỡng" về sau còn được dùng để chỉ những kiến trúc, không gian ta thường bước qua mà chẳng mấy để tâm đến hiện tồn của chúng – như phòng chờ, các trung tâm mua sắm, các khu đất bỏ hoang, đống đổ nát… ”Không gian ngưỡng" theo lý thuyết “Non-places" (tạm dịch “nơi không chốn") của Marc Auge chính là những không gian vô danh, lạc lõng ngay cả khi đông vui, nhộn nhịp. Qua buổi đọc 2 phần này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sâu hơn về đặc tính của “không gian ngưỡng", những hình thù khác nhau của nó trong quang cảnh đô thị hiện nay cũng như những giá trị xã hội và chính trị mà nó biểu thị.

*Chương trình nằm trong khuôn khổ dự án “What's Next for What's Left" của Nhật Q. Võ và Linh Lê.

Theo dõi và cập nhật thêm thông tin chi tiết tại trang sự kiện