Chuỗi Art talk FLOWING/CHẢY - Nghệ thuật đến từ đâu

Chuỗi Art talk FLOWING/CHẢY - Nghệ thuật đến từ đâu Buổi trò chuyện nằm trong chuỗi Art talk có tên "FLOWING/CHẢY" do APD thiết kế và xây dựng nhằm mở tạo kênh nối đưa công chúng nhập hòa vào dòng chảy của nghệ thuật. "Chảy" bắt nguồn từ thái độ thuận tự nhiên mang hơi thở của thuyết vô vi của Lão Tử, cũng chính là tinh thần được phản ánh trong tiến trình phát triển nghệ thuật của lịch sử nhân loại: Tuy mềm mại, hiền hoà nhưng cũng luôn ứng biến phá cách, luôn đối thoại. Cũng như nước chảy, nghệ thuật là quyền lực mềm bảo trì tính nhân văn, lòng trắc ẩn, tưới mát và làm trong lành những sục sôi lợi ích hay quyền lực. Đến với buổi trò chuyện lần này, bạn sẽ không chỉ có cơ hội tiếp cận với những kiến thức nền tảng như Nghệ thuật là gì? Bắt nguồn của...
quảng cáo

Buổi trò chuyện nằm trong chuỗi Art talk có tên "FLOWING/CHẢY" do APD thiết kế và xây dựng nhằm mở tạo kênh nối đưa công chúng nhập hòa vào dòng chảy của nghệ thuật. "Chảy" bắt nguồn từ thái độ thuận tự nhiên mang hơi thở của thuyết vô vi của Lão Tử, cũng chính là tinh thần được phản ánh trong tiến trình phát triển nghệ thuật của lịch sử nhân loại: Tuy mềm mại, hiền hoà nhưng cũng luôn ứng biến phá cách, luôn đối thoại. Cũng như nước chảy, nghệ thuật là quyền lực mềm bảo trì tính nhân văn, lòng trắc ẩn, tưới mát và làm trong lành những sục sôi lợi ích hay quyền lực.

Chuỗi Art talk FLOWING/CHẢY - Nghệ thuật đến từ đâu

Đến với buổi trò chuyện lần này, bạn sẽ không chỉ có cơ hội tiếp cận với những kiến thức nền tảng như Nghệ thuật là gì? Bắt nguồn của nghệ thuật trong tiến trình lịch sử loài người, Những hình thức đầu tiên của nghệ thuật, Điều cốt yếu để tạo nên "nghệ sĩ" và "tác phẩm nghệ thuật"; mà còn có thể trao đổi ý kiến, suy nghĩ của bản thân về nghệ thuật cùng diễn giả của chương trình một cách cởi mở nhất.

* Thông tin về sự kiện:

1. Thời gian: 15h00 - 17h00 Chủ nhật, ngày 04/07/2021

2. Địa điểm: Trung tâm Bảo trợ và Phát triển nghệ thuật APD, Creative Square, Số 1, Lương Yên, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội

3. Link đăng ký: https://forms.gle/PXTnEvn9ehcMdTWM9

Sự kiện giới hạn số lượng người tham gia để đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19

* Thông tin về diễn giả:

Trần Lương là một nghệ sĩ thị giác, curator độc lập, và một người tiên phong trong quá trình kiến tạo không gian cho nghệ thuật đương đại mang tính phản biện ở Việt Nam. Các tác phẩm của anh luôn gắn liền với kinh nghiệm địa phương, thách thức những chính sách hay khuynh hướng chính trị - xã hội kìm hãm tự do biểu đạt. Là một người cố vấn luôn sẵn sàng giúp đỡ lớp trẻ, Trần Lương vượt lên khỏi những ý niệm định khuôn về thực hành curating; khuyến khích nghệ sĩ nới rộng đường biên sáng tác; thương thảo với chính quyền; tạo ra những cơ hội trao đổi giữa ba miền Bắc, Trung, Nam.

Nghệ thuật của anh phê bình sự đàn áp và tập trung vào sự bền bỉ của con người như một cách thức tiếp sức cho họ qua cũng những hành động cá nhân và mang tính tự vấn. Anh cống hiến rất nhiều công sức vào việc phát triển các không gian nghệ thuật, đề xuất dự án, tạo dựng mạng lưới và các cộng đồng tập trung vào nghệ thuật trình diễn và video art ở Việt Nam. Tất cả những cố gắng này, kèm theo việc chất vấn những thể chế thống trị, luôn nhằm mục đích hỗ trợ những quan điểm ngoài luồng trong một bối cảnh rập khuôn về tư tưởng, khẳng định cam kết của anh với tự do biểu đạt, phát triển cộng đồng và nuôi dưỡng những thế hệ tương lai.