Chung sống 2022 - Ươm Kết nối giữa lòng Mâu thuẫn

Chung sống 2022 - Ươm Kết nối giữa lòng Mâu thuẫn Cơ hội để các nhà thực hành, chuyên gia, tổ chức và cá nhân cùng gặp gỡ và trò chuyện về mâu thuẫn - kết nối, và các phương pháp xây dựng những mối quan hệ và tổ chức hòa bình.​ Chương trình sẽ diễn ra trong 2 ngày - với 13 Phiên Sự kiện Thảo luận, Chia sẻ, Thực hành, Xưởng thực hành (Workshop), Chiếu phim. Xuyên suốt Summit, Phương pháp thảo luận nhóm sẽ được sử dụng để mời gọi đóng góp trí tuệ và kinh nghiệm tập thể, hướng đến việc mở rộng tư duy và nhận biết từ vấn đề cá nhân - nhóm đến gốc nhìn hệ thống, từ bề mặt sự kiện đến cùng nhau tìm kiếm insight mới mẻ. Người tham gia cũng sẽ được làm quen về nền tảng lý thuyết của các phương pháp như: Công lý Phục hồi, Vòng tròn,...
quảng cáo

Cơ hội để các nhà thực hành, chuyên gia, tổ chức và cá nhân cùng gặp gỡ và trò chuyện về mâu thuẫn - kết nối, và các phương pháp xây dựng những mối quan hệ và tổ chức hòa bình.​

Chương trình sẽ diễn ra trong 2 ngày - với 13 Phiên Sự kiện Thảo luận, Chia sẻ, Thực hành, Xưởng thực hành (Workshop), Chiếu phim.

Xuyên suốt Summit, Phương pháp thảo luận nhóm sẽ được sử dụng để mời gọi đóng góp trí tuệ và kinh nghiệm tập thể, hướng đến việc mở rộng tư duy và nhận biết từ vấn đề cá nhân - nhóm đến gốc nhìn hệ thống, từ bề mặt sự kiện đến cùng nhau tìm kiếm insight mới mẻ.

Người tham gia cũng sẽ được làm quen về nền tảng lý thuyết của các phương pháp như: Công lý Phục hồi, Vòng tròn, Art of Hosting, Hòa giải,… và được thực nghiệm trong các Xưởng thực hành và các casestudy - trường hợp thực tế đến từ phim ảnh và chuyện thật của khách mời.

Chung sống 2022 - Ươm Kết nối giữa lòng Mâu thuẫn

1. Lịch trình chi tiết:

+ NGÀY ĐẦU TIÊN (15/10/2022):

08:30 - 12:00 Thảo luận khai mạc: Đứt gãy - Hiện trạng và giải pháp

14:00 -17:30 Thảo luận nhóm nhỏ: Các biện pháp nuôi dưỡng & phục hồi tương quan

19:30 - 21:30 Chiếu phim & đối thoại: Buổi gặp gỡ (The Meeting)

+ NGÀY THỨ HAI (16/10/2022)

08:00 - 10:00 | Xưởng thực hành song song: Vòng tròn (Gồm 2 sự kiện nhỏ là 2 Vòng tròn với các chủ đề riêng)

10:15 - 12:00 | Xưởng thực hành: Hoà giải

14:00 - 15:30 | Thảo luận: Tìm lại chính mình - Từ cá nhân đến cộng đồng

15:45 - 17:30 | Xưởng thực hành: Công lý Phục hồi

19:30 - 21:00 | Đêm tổng kết: Tin vào chúng ta

+ NGÀY THỨ BA (23/10/2022)

Mở rộng

08:00 - 10:00 | Xưởng thực hành: Introduction to Cicle-Based Pedagogy - Mr. Joe Provisor. (ENG)

2. Hình thức tổ chức: Chương trình sẽ diễn ra online qua Zoom Meeting 

3. Cách thức tham gia

Vui lòng đặt vé tại: https://www.chungsong.vn/dat-cho/

---

Để biết thêm về chương trình, mời bạn ghé website: www.chungsong.vn

Để xem chi tiết lịch trình - diễn giả - nội dung căn bản của các phiên: chungsong.vn/lich-trinh

---

Ban tổ chức: NEED Việt Nam - Nhóm Giao Tiếp Trấc Ẩn.

Liên hệ: [email protected]