Chợ ăn vặt Hồ Thị Kỷ đông đúc trở lại

Chợ ăn vặt Hồ Thị Kỷ đông đúc trở lại Hàng gà sốt cay Hàn Quốc trong chợ có đông bạn trẻ xếp hàng chờ đến lượt mua, giá món gà sốt ở đây là 50.000 đồng/phần. Văn Công Tài, quận 10 cho biết từ khi thành phố trở lại trạng thái bình thường mới, đây là lần đầu tiên anh ra hẹn bạn bè ra ngoài ăn vặt, tâm trạng rất vui và cũng thấy điểm hẹn yêu thích vắng hơn so với trước dịch. "Mình là khách quen của quán, thích nhất nước sốt cay, thịt gà mềm dễ ăn, hợp khẩu vị giới trẻ. Mình thích kiểu bán mang đi hơn, hạn chế được lây nhiễm. Vì bây giờ ngồi tại chỗ, mở khẩu trang ra đâu biết người nào mắc bệnh, người nào không. Thế nên bán mang về cho chắc, vừa có đồ ăn ngon lại vừa an toàn", Tài nói.
quảng cáo

Hàng gà sốt cay Hàn Quốc trong chợ có đông bạn trẻ xếp hàng chờ đến lượt mua, giá món gà sốt ở đây là 50.000 đồng/phần. Văn Công Tài, quận 10 cho biết từ khi thành phố trở lại trạng thái bình thường mới, đây là lần đầu tiên anh ra hẹn bạn bè ra ngoài ăn vặt, tâm trạng rất vui và cũng thấy điểm hẹn yêu thích vắng hơn so với trước dịch.

"Mình là khách quen của quán, thích nhất nước sốt cay, thịt gà mềm dễ ăn, hợp khẩu vị giới trẻ. Mình thích kiểu bán mang đi hơn, hạn chế được lây nhiễm. Vì bây giờ ngồi tại chỗ, mở khẩu trang ra đâu biết người nào mắc bệnh, người nào không. Thế nên bán mang về cho chắc, vừa có đồ ăn ngon lại vừa an toàn", Tài nói.