Chiếu di động tự do thể nghiệm: di-đi không-một

Chiếu di động tự do thể nghiệm: di-đi không-một   Thông tin từ ban tổ chức: Di-đi không-một - di-đi pop up đầu tiên - sẽ diễn ra ở trong không gian TÁCH SPACES, đem tới một trải nghiệm điện ảnh dưới những hình thức hơi quen nhưng cũng hơi kì kì. Xin mời các bạn tới coi phim và gặm bỏng cùng di-đi và TÁCH theo lịch trình, thông tin bên dưới: Thời gian: 9h00 - 21h00, từ 27/05/2022 đến 02/06/2022 Địa điểm: TÁCH SPACES, 20 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm. Ngôn ngữ phim: Tiếng Pháp, tiếng Séc có phụ đề tiếng Việt //Mở cửa tự do// di-đi không-một sẽ được chia ra làm không-bốn phòng chiếu, với chủ đề siêu thực/nửa mơ nửa thật/vô thức trong tiền ý thức. phòng chiếu không-một sẽ là chương trình phim ngắn, phim hoạt hình, phim câm. phòng chiếu không-hai-không-ba-không-bốn chiếu ba hồi ORPHEUS của JEAN COCTEAU. LỊCH TRÌNH CHIẾU Phòng...
quảng cáo

Thông tin từ ban tổ chức:

Di-đi không-một - di-đi pop up đầu tiên - sẽ diễn ra ở trong không gian TÁCH SPACES, đem tới một trải nghiệm điện ảnh dưới những hình thức hơi quen nhưng cũng hơi kì kì. Xin mời các bạn tới coi phim và gặm bỏng cùng di-đi và TÁCH theo lịch trình, thông tin bên dưới:

Thời gian: 9h00 - 21h00, từ 27/05/2022 đến 02/06/2022

Địa điểm: TÁCH SPACES, 20 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm.

Ngôn ngữ phim: Tiếng Pháp, tiếng Séc có phụ đề tiếng Việt

//Mở cửa tự do//

di-đi không-một sẽ được chia ra làm không-bốn phòng chiếu, với chủ đề siêu thực/nửa mơ nửa thật/vô thức trong tiền ý thức. phòng chiếu không-một sẽ là chương trình phim ngắn, phim hoạt hình, phim câm. phòng chiếu không-hai-không-ba-không-bốn chiếu ba hồi ORPHEUS của JEAN COCTEAU.

LỊCH TRÌNH CHIẾU

Phòng chiếu không-một - phim ngắn

1. Babfilm (Scenes with Beans) – Ottó Foky (1976) <11:47>

2. 10/65: Selbstverstümmelung (10/65 Self-Multilation) – Günter Brus (1965) <4:51>

3. やますき、やまざき – ShiShi Yamazaki (2013) <2:22>

4. Neighbours – Norman Mclaren (1952) <8:07>

5. The Alphabet – David Lynch (1969) <3:45>

6. Postava k podpírání (Joseph Kilian) – Pavel Juráček (1964) <37:04>

Phòng chiếu không-hai-không-ba-không-bốn - trọn bộ 3 hồi Orphic Trilogy của đạo diễn Jean Cocteau

Theo dõi và cập nhật thêm thông tin chi tiết tại trang sự kiện