Cảnh đẹp Huế trong phim 'Gái già lắm chiêu 5'

Cảnh đẹp Huế trong phim 'Gái già lắm chiêu 5' Cung An Định Cung điện được vua Khải Định cho xây dựng vào năm 1917, bên bờ sông An Cựu. Cung từng có khoảng 10 công trình, đến nay chỉ còn 3 công trình nguyên vẹn là cổng chính, đình Trung Lập và lầu Khải Tường. Trong phim, cung là biệt phủ rộng lớn, xa hoa với vườn Bạch Trà, nằm tách biệt với thế giới bên ngoài, không có sóng di động. Bên trong cung mang đậm dấu ấn kiến trúc phương Tây với những khung tranh dát vàng, là nơi ở của các nhân vật chị em Lý gia.
quảng cáo

Cung An Định

Cung điện được vua Khải Định cho xây dựng vào năm 1917, bên bờ sông An Cựu. Cung từng có khoảng 10 công trình, đến nay chỉ còn 3 công trình nguyên vẹn là cổng chính, đình Trung Lập và lầu Khải Tường. Trong phim, cung là biệt phủ rộng lớn, xa hoa với vườn Bạch Trà, nằm tách biệt với thế giới bên ngoài, không có sóng di động. Bên trong cung mang đậm dấu ấn kiến trúc phương Tây với những khung tranh dát vàng, là nơi ở của các nhân vật chị em Lý gia.