C谩ch l脿m 4 m贸n 膬n ngon kh么ng c瓢峄g n峄昳 t峄 c脿 chua

C谩ch l脿m 4 m贸n 膬n ngon kh么ng c瓢峄g n峄昳 t峄 c脿 chua

Th峄 S谩u, ng脿y 19/05/2017 04:00 AM (GMT+7)

4 m贸n 膬n th啤m ngon, d峄 l脿m v脿 b岷痶 m岷痶 n脿y s岷 khi岷縩 b峄痑 c啤m gia 膽矛nh b岷 tr峄 n锚n h岷 d岷玭 h啤n r岷 nhi峄乽 膽岷!

1. C脿 chua x脿o s煤p l啤


Nguy锚n li峄噓: 2 qu岷 c脿 chua, l瓢峄g s煤p l啤 v峄玜 ph岷, h脿nh l谩, d岷 膬n, mu峄慽, 膽瓢峄漬g, h岷 n锚m, d岷 h脿o.


F5 th峄眂 膽啤n v峄沬 4 m贸n 膬n ngon kh么ng c瓢峄g n峄昳 t峄 c脿 chua - 1


C谩ch l脿m:


– B峄 v峄 c脿 chua, th谩i mi岷縩g nh峄


– S煤p l啤 r峄璦 s岷h, th谩i nh峄 th脿nh mi岷縩g, r峄璦 l岷 1 l岷 n峄痑


– L岷 n峄搃 n瓢峄沜 膽un s么i, th岷 s煤p l啤 膽茫 th谩i v脿o n峄搃, 膽峄 kho岷g 2 ph煤t


– 膼峄 s煤p l啤 v脿o b谩t n瓢峄沜 l岷h (膽峄 rau c贸 膽峄 gi貌n dai)


– Th谩i nh峄 h脿nh l谩


– 膼峄 d岷 v脿o ch岷, th岷 h脿nh v脿o x脿o qua, ti岷縫 theo cho c脿 chua v脿o x脿o 膽岷縩 khi th岷 c脿 chua 膽茫 m峄乵 th脿nh s峄憈 th矛 th岷 s煤p l啤 v脿o 膽岷 膽峄乽. Cho th锚m d岷 h脿o v脿o (tr谩nh d霉ng x矛 d岷 b峄 膽岷璵 m霉i v脿 m脿u kh么ng 膽岷筽). Cu峄慽 c霉ng 膽峄 铆t 膽瓢峄漬g, h岷 n锚m v脿 膽岷 膽峄乽.


– 膼峄 ra 膽末a v脿 th瓢峄焠g th峄ヽ.


2. C脿 chua s峄憈 m峄 脻 th峄媡 b貌


Nguy锚n li峄噓: 100g m峄 媒, 1 mi岷縩g th峄媡 b貌, 2 qu岷 c脿 chua, 录 h脿nh t芒y, n峄璦 c峄 c脿 r峄憈, 陆 mu峄梟g mu峄慽, 铆t h岷 n锚m, 2 t茅p t峄廼, 2 th矛a to s峄憈 c脿 chua, 15g b啤, 铆t h岷 ti锚u, 铆t l谩 h煤ng qu岷.


F5 th峄眂 膽啤n v峄沬 4 m贸n 膬n ngon kh么ng c瓢峄g n峄昳 t峄 c脿 chua - 2


C谩ch l脿m:


– Xay th峄媡 b貌 (th峄媡 l峄 膽峄乽 膽瓢峄), t峄廼, h脿nh t芒y, c脿 r峄憈


– Th谩i mi岷縩g c脿 chua


– B岷璽 ch岷 n贸ng r峄搃 th岷 b啤 v脿o, r峄搃 th岷 t峄廼 v脿 h脿nh t芒y 膽茫 xay v脿o x脿o cho th啤m 膽岷縩 khi ng岷 v脿ng


– Th岷 th峄媡 膽茫 xay v脿o x脿o ch铆n


– Th岷 c脿 r峄憈, c脿 chua v脿o x脿o ti岷縫


– 膼峄 s峄憈 c脿 chua v脿o, x脿o 膽岷縩 khi v峄玜 ch铆n t峄沬 th矛 th岷 th锚m h煤ng qu岷, h岷 ti锚u, mu峄慽, h岷 n锚m


– V岷穘 l峄璦 nh峄 膽un ch铆n t瓢啤ng c脿 chua th峄媡 b貌


– D霉ng m峄檛 n峄搃 n瓢峄沜 kh谩c 膽un n瓢峄沜 s么i, r峄搃 th岷 m峄 v脿o, cho ch煤t mu峄慽 膽un kho岷g 7 鈥 8 ph煤t l脿 膽瓢峄


– G岷痯 m峄 ra 膽末a, r峄搃 膽峄 s峄憈 c脿 chua 膽茫 ch瓢ng l锚n tr锚n l脿 xong.


3. Tr峄﹏g x脿o c脿 chua tam s岷痗


Nguy锚n li峄噓: 2 qu岷 c脿 chua, 1 qu岷 峄泃 chu么ng, 1 qu岷 tr峄﹏g, d岷 膬n, mu峄慽, 膽瓢峄漬g.


F5 th峄眂 膽啤n v峄沬 4 m贸n 膬n ngon kh么ng c瓢峄g n峄昳 t峄 c脿 chua - 3


C谩ch l脿m:


– Th谩i mi岷縩g c脿 chua


– C岷痶 qu岷 峄泃 chu么ng th脿nh 2 n峄璦, 1 n峄璦 l脿m b谩t, 1 n峄璦 l脿m n岷痯 膽岷瓂


– L岷 ph岷 l脿m n岷痯 膽岷瓂 c岷痶 th脿nh 1 n峄璦 膽峄 l岷 l脿m nguy锚n li峄噓 n岷 膬n, th谩i h岷 l峄眜


– B岷璽 b岷縫, 膽峄 m峄檛 l瓢峄g d岷 膬n nh岷 膽峄媙h cho n贸ng ch岷, 膽岷縩 khi s么i l锚n kho岷g 7 鈥 8 ph岷, th岷 tr峄﹏g v脿o, 膽谩nh b么ng l锚n, t岷 h矛nh tr峄﹏g mi岷縩g (膽峄玭g 膽谩nh n谩t qu谩), 膽un 膽岷縩 khi v脿ng r峄搃 膽峄 ra b谩t (ch煤 媒 kh么ng ch瓢ng qu谩 l芒u l脿m gi脿 tr峄﹏g, 膬n kh么ng ngon)


– Kh么ng c岷 th锚m d岷 v脿o ch岷, th岷 c脿 chua, th锚m 膽瓢峄漬g, mu峄慽, 膽un th脿nh s峄憈 c脿 chua


– V峄玜 膽un v峄玜 l岷 th矛a 茅p c脿 chua th脿nh n瓢峄沜, 膽岷縩 khi s峄憈 c脿 chua s峄噒 s峄噒, 膽峄 tr峄﹏g ch瓢ng v脿 ph岷 峄泃 chu么ng c岷痶 nh峄 v脿o, 膽岷 膽峄乽.


– 膼峄 ph岷 trong ch岷 v脿o b谩t 峄泃 chu么ng, l岷 ph岷 c貌n l岷 膽岷瓂 l锚n tr锚n l脿m n岷痯, v峄玜 trang tr铆 膽岷筽, l岷 v峄玜 ngon.


4. C脿 chua cu峄檔 tr峄﹏g chi锚n


Nguy锚n li峄噓: 3 qu岷 tr峄﹏g g脿, 录 qu岷 c脿 chua, 录 h脿nh t芒y, 1 chi岷縞 x煤c x铆ch, mu峄慽, d岷 膬n, h岷 ti锚u.


F5 th峄眂 膽啤n v峄沬 4 m贸n 膬n ngon kh么ng c瓢峄g n峄昳 t峄 c脿 chua - 4


C谩ch l脿m:


– Cho tr峄﹏g v脿o b谩t 膽谩nh tan, 膽峄乽 v脿 b么ng


– C脿 chua, h脿nh t芒y, x煤c x铆ch 膽峄乽 th谩i h岷 l峄眜


– L岷 m峄檛 ch岷 c贸 膽谩y b岷眓g, cho 铆t d岷 v脿o, th岷 h脿nh t芒y v脿o x脿o cho th啤m


– Th岷 ti岷縫 c脿 chua v脿 x煤c x铆ch v脿o x脿o ch铆n, r峄搃 膽峄 tr峄﹏g v脿o 膽峄乽 ch岷


– 膼峄 膽岷縩 khi tr峄﹏g ch铆n c峄 膽峄媙h tr锚n ch岷, b岷痶 膽岷 cu峄檔 d岷 tr峄﹏g v脿o (gi峄憂g b谩nh cu峄檔) l脿 xong.


Ch煤c c谩c b岷 th峄眂 hi峄噉 th脿nh c么ng v脿 ngon mi峄噉g v峄沬 nh峄痭g m贸n 膬n n脿y nh茅!


C谩ch ch峄峮 c脿 chua


H茫y ch峄峮 nh峄痭g qu岷 c脿 chua c贸 cu峄憂g tr貌n kh么ng g贸c c岷h, c贸 tr峄峮g l瓢峄g t瓢啤ng 膽峄慽 kh么ng qu谩 nh岷, ph岷 g峄慶 c贸 m脿u 膽en c贸 ngh末a qu岷 膽茫 ch铆n v峄玜. N岷縰 c脿 chua ch瓢a ch铆n c贸 th峄 g芒y 膽峄檆. N岷縰 ph岷 cu峄憂g c贸 m脿u xanh non, v峄 ngo脿i c贸 ch煤t 谩nh tr岷痭g l脿 t峄憈 nh岷.


6 c岷 k峄 khi 膬n c脿 chua b脿 n峄檌 tr峄 c贸 th峄 ch瓢a bi岷縯

Nhi峄乽 b脿 n峄檌 tr峄 ngh末 c脿 chua l脿 th峄眂 ph岷﹎ b峄 d瓢峄g n锚n cho gia 膽矛nh 膬n th岷璽 nhi峄乽 m脿 kh么ng h峄 bi岷縯 6 c岷 k峄 d瓢峄沬…