Buổi giới thiệu giáo trình "IRODORI: Tiếng Nhật Trong Đời Sống" - Dành cho giáo viên

Buổi giới thiệu giáo trình "IRODORI: Tiếng Nhật Trong Đời Sống" - Dành cho giáo viên * Đối với người chưa từng sử dụng ZOOM, BTC sẽ gửi tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt trước buổi giới thiệu. Buổi giới thiệu sẽ được tổ chức trực tuyến, do đó sẽ không có giờ giảng mô phỏng. Tại buổi giới thiệu, quý vị sẽ thực hiện trao đổi ý kiến theo nhóm về giáo trình IRODORI. Buổi giới thiệu "Giáo trình IRODORI: Tiếng Nhật trong đời sống" 1. Thời gian: 18h30 - 20h30 ngày 16 tháng 09 năm 2020 (thứ Tư) 2. Nội dung: + Giới thiệu khái quát về Can-do Tiếng Nhật trong đời sống + Giới thiệu Giáo trình "IRODORI: Tiếng Nhật trong đời sống" 3. Đối tượng tham gia: Các giáo viên tiếng Nhật và người có liên quan thuộc các cơ quan đào tạo tiếng Nhật 4. Số lượng: 30 người 5. Phí tham gia: Miễn phí 6. Ngôn ngữ...
quảng cáo

* Đối với người chưa từng sử dụng ZOOM, BTC sẽ gửi tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt trước buổi giới thiệu.

Buổi giới thiệu sẽ được tổ chức trực tuyến, do đó sẽ không có giờ giảng mô phỏng. Tại buổi giới thiệu, quý vị sẽ thực hiện trao đổi ý kiến theo nhóm về giáo trình IRODORI.

Buổi giới thiệu giáo trình

Buổi giới thiệu "Giáo trình IRODORI: Tiếng Nhật trong đời sống"

1. Thời gian: 18h30 - 20h30 ngày 16 tháng 09 năm 2020 (thứ Tư)

2. Nội dung:

+ Giới thiệu khái quát về Can-do Tiếng Nhật trong đời sống

+ Giới thiệu Giáo trình "IRODORI: Tiếng Nhật trong đời sống"

3. Đối tượng tham gia: Các giáo viên tiếng Nhật và người có liên quan thuộc các cơ quan đào tạo tiếng Nhật

4. Số lượng: 30 người

5. Phí tham gia: Miễn phí

6. Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Nhật

7. Giảng viên: Chuyên gia tiếng Nhật tại Trung tâm

8. Cách đăng ký:

Đăng ký theo link: https://forms.gle/2RKFK9mWpjexX54b8

Vui lòng chỉ đăng ký khi chắc chắn sẽ tham gia.

Hạn đăng ký: 12h00 ngày 11/09/2020

* BTC sẽ đóng link đăng ký sau khi đủ 30 người. Vui lòng đăng ký sớm.

Xem thêm thông tin tại đây: https://www.facebook.com/seikatsu.nihongo