Buổi chiếu phim ngắn của Trung tâm TPD

Buổi chiếu phim ngắn của Trung tâm TPD Buổi chiếu phim ngắn của Trung tâm TPD * THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH 1. Thời gian: 10h00 - 18h00 Thứ Bảy, Ngày 16/11/2019 2. Địa điểm: Trung tâm TPD - 51 Trần Hưng Đạo, Hà Nội  3. Ngôn ngữ: Tiếng Việt 4. Nội dung chương trình: Programme 1: Góc nhìn cá nhân (10h00 - 11h30) + Hạt cam và con mèo vàng không tuổi - Đạo diễn Nguyễn Lê Hoàng Việt + Tôi là thằng khốn - Đạo diễn Hoàng Quốc Nhật + Người đan khăn - Đạo diễn Đào Hương Anh + Un Weekend - Đạo diễn Nguyễn Diệp Thùy Anh + Thức giả - Đạo diễn Nguyễn Trung Kiên + Cá dọn bể - Đạo diễn Chu Ánh Nguyệt Programme 2: Nữ đạo diễn tài liệu (14h30 - 16h00) Địa điểm: Trung tâm TPD - 51 Trần Hưng Đạo, Hà Nội + Sáng chiều cuối tháng -...
quảng cáo

 

Buổi chiếu phim ngắn của Trung tâm TPD

* THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH

1. Thời gian: 10h00 - 18h00 Thứ Bảy, Ngày 16/11/2019

2. Địa điểm: Trung tâm TPD - 51 Trần Hưng Đạo, Hà Nội 

3. Ngôn ngữ: Tiếng Việt

4. Nội dung chương trình:

Programme 1: Góc nhìn cá nhân (10h00 - 11h30)

+ Hạt cam và con mèo vàng không tuổi - Đạo diễn Nguyễn Lê Hoàng Việt

+ Tôi là thằng khốn - Đạo diễn Hoàng Quốc Nhật

+ Người đan khăn - Đạo diễn Đào Hương Anh

+ Un Weekend - Đạo diễn Nguyễn Diệp Thùy Anh

+ Thức giả - Đạo diễn Nguyễn Trung Kiên

+ Cá dọn bể - Đạo diễn Chu Ánh Nguyệt

Programme 2: Nữ đạo diễn tài liệu (14h30 - 16h00)

Địa điểm: Trung tâm TPD - 51 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

+ Sáng chiều cuối tháng - Đạo diễn Nguyễn Ngọc Thảo Ly

+ Quẩy - Đạo diễn Nguyễn Hiền Anh

+ Lẫn - Đạo diễn Nguyễn Ngọc Mai

+ Ngõ nghệ sỹ - Đạo diễn Nguyễn Ngọc Thảo Ly

+ Girl in Bar - Đạo diễn Nguyễn Diệu Linh

5. Cách thức tham dự:

Đăng ký tại: https://www.vfmd.events/chuong-trinh/film-screening-vi