BLACKINK JENNIE trở thành người mẫu mới cho hãng nail toàn cầu Dashing Diva

BLACKINK JENNIE trở thành người mẫu mới cho hãng nail toàn cầu Dashing Diva Dashing Diva cho biết: "Jennie với hình ảnh của 'đại diện K-pop' và 'phụ nữ năm 2030' rất phù hợp với hình mẫu của Dashing Diva, một thương hiệu self nail số 1 toàn cầu. Mong mọi người hãy chờ đợi vào năng lượng mới tích cực mà Jennie cùng Dashing Diva mang lại." Jennie sẽ bắt đầu hoạt động người mẫu đại diện một cách chính thức với sự ra mắt của Glaze "One-Burn Premium Volume Gel" của Dashing Diva. CF chính thức của Jennie cho Glaze vừa mới được đóng máy và sẽ được chiếu trên Dashing Diva mall, instagram, youtube, facebook từ ngày 13 và được phát trên TV từ ngày 15. Đại diện của Dashing Diva cho biết thêm: "Mong mọi người sẽ ủng hộ các hoạt động của Jennie trong tương lai, bao gồm cả Dashing Diva Glaze CF sẽ được ra mắt trong thời...
quảng cáo

Dashing Diva cho biết: "Jennie với hình ảnh của 'đại diện K-pop' và 'phụ nữ năm 2030' rất phù hợp với hình mẫu của Dashing Diva, một thương hiệu self nail số 1 toàn cầu. Mong mọi người hãy chờ đợi vào năng lượng mới tích cực mà Jennie cùng Dashing Diva mang lại."

BLACKINK JENNIE trở thành người mẫu mới cho hãng nail toàn cầu Dashing Diva

Jennie sẽ bắt đầu hoạt động người mẫu đại diện một cách chính thức với sự ra mắt của Glaze "One-Burn Premium Volume Gel" của Dashing Diva.

CF chính thức của Jennie cho Glaze vừa mới được đóng máy và sẽ được chiếu trên Dashing Diva mall, instagram, youtube, facebook từ ngày 13 và được phát trên TV từ ngày 15.

Đại diện của Dashing Diva cho biết thêm: "Mong mọi người sẽ ủng hộ các hoạt động của Jennie trong tương lai, bao gồm cả Dashing Diva Glaze CF sẽ được ra mắt trong thời gian sắp tới."

BLACKINK JENNIE trở thành người mẫu mới cho hãng nail toàn cầu Dashing Diva

Mọi người dành ít phút react báo cho Jennie nhé:

(React icon thứ 3)

1 http://naver.me/G14z9ysX

2 http://naver.me/GozbmqMk

3 http://naver.me/5NdHFzur

4 http://naver.me/FvnHep2s

5 http://naver.me/FqSEVFBq

6 http://naver.me/5MUQU9TF

7 http://naver.me/FslDkp7k

8 http://naver.me/5kLpNbTq

(React icon thứ 2)

1 http://naver.me/xv0h0qKS

2 http://naver.me/5rsEsaoV

3 http://naver.me/FQaTiZvo