Bí quyết tăng kích thích mong muốn mua hàng của khách

Bí quyết tăng kích thích mong muốn mua hàng của khách Vậy trong quá trình bán hàng thực tế, người bán hàng phải làm thế nào dể khơi gợi trí tưởng tượng cho khách hàng, kích thích mong muốn mua hàng của khách và đạt được mục đích bán được hàng? 1. Hiểu rõ vế sản phẩm Nếu nhân viên bán hàng không hiểu rõ vê' sản phẩm, gặp klió khăn trong việc giới thiệu với khách hàng tính năng chủ yếu của sản phẩm thì khó có thể thông qua việc liên tưởng để khiến khách nảy sinh mong muốn mua hàng. Vì vậy, muốn kích thích trí tưởng tượng của khách hàng một cách thuận lợi, nhân viên bán hàng trước hết cẩn hiểu rõ vể sản phẩm, bao gổm giá trị sử dụng, sử dụng trong trường hợp nào, phương pháp sử dụng, những điểu cần chú ý khi sử dụng, hiệu quả sau khi sử dụng... Chỉ...
quảng cáo

Vậy trong quá trình bán hàng thực tế, người bán hàng phải làm thế nào dể khơi gợi trí tưởng tượng cho khách hàng, kích thích mong muốn mua hàng của khách và đạt được mục đích bán được hàng?

1. Hiểu rõ vế sản phẩm

Nếu nhân viên bán hàng không hiểu rõ vê' sản phẩm, gặp klió khăn trong việc giới thiệu với khách hàng tính năng chủ yếu của sản phẩm thì khó có thể thông qua việc liên tưởng để khiến khách nảy sinh mong muốn mua hàng. Vì vậy, muốn kích thích trí tưởng tượng của khách hàng một cách thuận lợi, nhân viên bán hàng trước hết cẩn hiểu rõ vể sản phẩm, bao gổm giá trị sử dụng, sử dụng trong trường hợp nào, phương pháp sử dụng, những điểu cần chú ý khi sử dụng, hiệu quả sau khi sử dụng... Chỉ khi hiểu được sản phẩm mới có thể khơi gợi trí tưởng tượng cho khách, đồng thời dễ dàng đối phó với những cầu hỏi mà khách hàng nêu ra.

Bí quyết tăng kích thích mong muốn mua hàng của khách

2. Phát huy trí tưởng tượng của bản thân

Muốn khách hàng liên tưởng, đầu tiên bạn cẩn hiểu rõ về sản phẩm và phát huy trí tưởng tượng của bản thân, miêu tả nó một cách cụ thể để khách hàng có thể liên tưởng. Trước khi làm khách hàng lay động, bạn cẩn làm cảm động bản thân trước, nếu bản thân bạn không thấy cảm động thl khách hàng cũng sẽ không cảm động, đương nhiên không nảy sinh mong muốn mua hàng.

  • Cách giới thiệu sản phẩm gây chú ý và kích thích hứng thú của khách hàng

3. Để bạn và khách hàng cùng tưởng tượng

Một bước quan trọng khi dùng biện pháp liên tưởng là để bạn và khách hàng cùng tưởng tượng. Đây cũng là thời khắc quan trọng quyết định thành bại của việc bán hàng. Lúc này, bạn nên kể cho khách hàng nghe cảnh tượng đã có sẵn trong đầu, trong quá trình kể cũng cần nhiều cảm xúc, như vậy sự “hấp dẫn” mới khắc sâu trong đầu của khách hàng, từ đó khách hàng mới thuận tình với sản phẩm và cuối cùng mới đưa ra quyết định mua hàng.

Bí quyết tăng kích thích mong muốn mua hàng của khách

Bán hàng thực ra là một trận chiến tâm lí giữa người bán và người mua. Người bán hàng luôn phái có ý thức hướng dẫn khách hàng, đế khách hàng liên tưởng và cảm nhận được những lợi ích mà sản phẩm mang lại cho họ. Thông thường, khách hàng có tâm lí dao động về sản phẩm thường thế hiện bằng hành động, vì vậy người bán hàng cần tinh ý nhận ra sự thay đổi của khách để điều chính lời nói và hành vi của mình.

  • Bốn bước thông minh để xử lí thành công bất đồng của khách hàng
  • Bốn bước căn bản để bạn tiếp cận và "chốt đơn" thành công cho khách hàng
  • Cách nắm bắt biểu cảm của khách hàng để thuyết phục mua hàng thành công