Bảo Việt Nhân thọ ra mắt sản phẩm mới

Bảo Việt Nhân thọ ra mắt sản phẩm mới (SGGPO).- Nh?m tri ân khách hàng ??ng hành cùng B?o Vi?t Nhân th? (BVNT) trong 15 n?m qua, BVNT g?i ??n m?t gi?i pháp tài chính m?i: s?n ph?m b?o hi?m nhân th? “An Phúc Gia L?c” dành cho khách hàng ?áo h?n tái t?c. Theo đó, khách hàng khi đã tham gia sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của BVNT và đáo hạn sẽ tiếp tục tham gia sản phẩm “An Phúc Gia Lộc” với bổ sung nhiều tính năng ưu đãi. Ưu đãi đặc biết đối với mọi khách hàng khi tham gia hợp đồng An Phúc Gia Lộc đó là BVNT sẽ gửi tặng 10% phí bảo hiểm định kỳ của năm hợp đồng thứ nhất của hợp đồng chính vào giá trị tài khoản hợp đồng. Lãi suất đầu tư của sản phẩm tối thiểu 5%/năm áp dụng trong toàn bộ thời gian HĐ có hiệu...
quảng cáo

(SGGPO).- Nh?m tri ân khách hàng ??ng hành cùng B?o Vi?t Nhân th? (BVNT) trong 15 n?m qua, BVNT g?i ??n m?t gi?i pháp tài chính m?i: s?n ph?m b?o hi?m nhân th? “An Phúc Gia L?c” dành cho khách hàng ?áo h?n tái t?c.

Theo đó, khách hàng khi đã tham gia sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của BVNT và đáo hạn sẽ tiếp tục tham gia sản phẩm “An Phúc Gia Lộc” với bổ sung nhiều tính năng ưu đãi.

Ưu đãi đặc biết đối với mọi khách hàng khi tham gia hợp đồng An Phúc Gia Lộc đó là BVNT sẽ gửi tặng 10% phí bảo hiểm định kỳ của năm hợp đồng thứ nhất của hợp đồng chính vào giá trị tài khoản hợp đồng. Lãi suất đầu tư của sản phẩm tối thiểu 5%/năm áp dụng trong toàn bộ thời gian HĐ có hiệu lực. Khách hàng cũng có thể lựa chọn tỷ lệ gia tăng số tiền bảo hiểm 5%/năm để nâng cao khả năng bảo vệ tài chính trước ảnh hưởng của sự mất giá đồng tiền…

sggp.org.vn

Bài viết trướcĐà Nẵng: 718 doanh nghiệp nợ BHXH trên 42 tỉ đồng
Bài kếMỹ xử vụ lừa đảo y tế lớn nhất lịch sử