Bảo Việt Nhân thọ ra mắt sản phẩm “An Phúc Gia Lộc”

Bảo Việt Nhân thọ ra mắt sản phẩm “An Phúc Gia Lộc” (ĐTCK-online) Bảo Việt Nhân thọ (BVNT) vừa cho ra mắt sản phẩm mới “An Phúc Gia Lộc” dành cho khách hàng đáo hạn tái tục.Theo đó, khách hàng khi đã tham gia sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của BVNT và đáo hạn sẽ tiếp tục tham gia sản phẩm “An Phúc Gia Lộc” với bổ sung nhiều tính năng ưu đãi.Cụ thể, BVNT sẽ gửi tặng 10% phí bảo hiểm định kỳ của năm hợp đồng thứ nhất của Hợp đồng chính vào giá trị tài khoản hợp đồng; lãi suất đầu tư của sản phẩm tối thiểu 5%/năm áp dụng trong toàn bộ thời gian hợp đồng có hiệu lực. Khách hàng có thể lựa chọn tỷ lệ gia tăng STBH 5%/năm để nâng cao khả năng bảo vệ tài chính trước ảnh hưởng của sự mất giá đồng tiền; BVNT sẽ trả thêm Quyền lợi duy trì...
quảng cáo

(ĐTCK-online) Bảo Việt Nhân thọ (BVNT) vừa cho ra mắt sản phẩm mới “An Phúc Gia Lộc” dành cho khách hàng đáo hạn tái tục.Theo đó, khách hàng khi đã tham gia sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của BVNT và đáo hạn sẽ tiếp tục tham gia sản phẩm “An Phúc Gia Lộc” với bổ sung nhiều tính năng ưu đãi.Cụ thể, BVNT sẽ gửi tặng 10% phí bảo hiểm định kỳ của năm hợp đồng thứ nhất của Hợp đồng chính vào giá trị tài khoản hợp đồng; lãi suất đầu tư của sản phẩm tối thiểu 5%/năm áp dụng trong toàn bộ thời gian hợp đồng có hiệu lực.

Khách hàng có thể lựa chọn tỷ lệ gia tăng STBH 5%/năm để nâng cao khả năng bảo vệ tài chính trước ảnh hưởng của sự mất giá đồng tiền; BVNT sẽ trả thêm Quyền lợi duy trì hợp đồng vào giá trị tài khoản hợp đồng vào ngày Hợp đồng đáo hạn. Khoản tiền được xác định dựa trên: kết quả hoạt động kinh doanh của Quỹ liên kết chung, quá trình đóng phí… của khách hàng. Đây là quyền lợi ghi nhận sự kiên định duy trì Hợp đồng của khách hàng để hoàn thành mục tiêu tài chính đã đặt ra.

Đặc biệt, sự linh hoạt của sản phẩm giúp điều chỉnh nhu cầu “bảo hiểm”, “tiết kiệm”, “đầu tư” cũng như việc đóng phí bảo hiểm và các tính năng khác nhằm phù hợp với khả năng tài chính, nhu cầu bảo hiểm, nhu cầu tích lũy tài chính của khách hàng theo từng giai đoạn hợp đồng.

Ngoài ra, khi khách hàng đáo hạn tái tục tham gia sản phẩm “An Phúc Gia Lộc”, khách hàng sẽ được miễn thời gian chờ cho rủi ro tử vong do ốm đau, bệnh tật. Đồng thời, BVNT còn mở rộng quyền lợi bảo hiểm thương tật toàn bộ vĩnh viễn cho mọi nguyên nhân và mọi độ tuổi khi những rủi ro chẳng may ập đến trong cuộc sống.

PV
Báo Đầu tư – Cơ quan của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.