Bảo Việt khởi động chương trình “Kết nối yêu thương”

Bảo Việt khởi động chương trình “Kết nối yêu thương” Trong tháng 4, Bảo Việt đã khởi động chương trình vì cộng đồng “Kết nối yêu thương” và chương trình vì môi trường “BaovietGoGreen – Hành trình xanh”.Ngày 16/4/2013, Tập đoàn Bảo Việt (BVH) đã tổ chức khám chữa bệnh miễn phí và tặng quà cho các em nhỏ và người cao tuổi tại Chùa Bồ Đề, Hà Nội. Đồng thời, tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật, góp phần mang lại đời sống tinh thần phong phú cho các em nhỏ được nhà chùa nhận nuôi và chăm sóc. Thực hiện sứ mệnh “Bảo đảm sự bình an, thịnh vượng và lợi ích lâu dài cho khách hàng, nhà đầu tư, người lao động và cộng đồng”, trong năm 2013, Bảo Việt tiếp tục triển khai các chương trình cộng đồng, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động vì môi trường với sự tham gia của cán bộ...
quảng cáo

Trong tháng 4, Bảo Việt đã khởi động chương trình vì cộng đồng “Kết nối yêu thương” và chương trình vì môi trường “BaovietGoGreen – Hành trình xanh”.Ngày 16/4/2013, Tập đoàn Bảo Việt (BVH) đã tổ chức khám chữa bệnh miễn phí và tặng quà cho các em nhỏ và người cao tuổi tại Chùa Bồ Đề, Hà Nội.

Đồng thời, tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật, góp phần mang lại đời sống tinh thần phong phú cho các em nhỏ được nhà chùa nhận nuôi và chăm sóc.

Thực hiện sứ mệnh “Bảo đảm sự bình an, thịnh vượng và lợi ích lâu dài cho khách hàng, nhà đầu tư, người lao động và cộng đồng”, trong năm 2013, Bảo Việt tiếp tục triển khai các chương trình cộng đồng, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động vì môi trường với sự tham gia của cán bộ nhân viên trong toàn hệ thống, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Trong tháng 4, Bảo Việt đã khởi động chương trình vì cộng đồng “Kết nối yêu thương” và chương trình vì môi trường “BaovietGoGreen – Hành trình xanh”. Đây là chuỗi các hoạt động nhằm gắn kết cán bộ Bảo Việt với hoạt động xã hội của doanh nghiệp, trong đó thanh niên là lực lượng nòng cốt.

Nguồn: tinnhanhchungkhoan.vn