Bảo hiểm trên phạm vi toàn cầu

Bảo hiểm trên phạm vi toàn cầu  Đây là loại bảo hiểm do Công ty Cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông (VASS) kết hợp cùng Pacific International thiết kế, đặc biệt dành cho các gia đình VN có mức thu nhập từ trung bình trở lên. Theo đó, những người tham gia bảo hiểm “Y tế gia đình phúc an lạc” sẽ được bảo hiểm ngay cả khi đang ở nước ngoài, được thanh toán trực tiếp tại bệnh viện nơi khách hàng điều trị, đồng thời được sử dụng đường dây hỗ trợ y tế quốc tế 24/24 giờ. Một giá trị gia tăng khác dành cho những người tham gia loại bảo hiểm này là, nếu dưới 61 tuổi không cần kiểm tra sức khỏe. Ngoài ra, trẻ sơ sinh sau 15 ngày tuổi trong gia đình có mua bảo hiểm cũng sẽ được bảo hiểm miễn phí. (Tr.Châu – NLD)   Bài viết trướcBảo hiểm...
quảng cáo

sanphambaohiem.jpg Đây là loại bảo hiểm do Công ty Cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông (VASS) kết hợp cùng Pacific International thiết kế, đặc biệt dành cho các gia đình VN có mức thu nhập từ trung bình trở lên.

Theo đó, những người tham gia bảo hiểm “Y tế gia đình phúc an lạc” sẽ được bảo hiểm ngay cả khi đang ở nước ngoài, được thanh toán trực tiếp tại bệnh viện nơi khách hàng điều trị, đồng thời được sử dụng đường dây hỗ trợ y tế quốc tế 24/24 giờ. Một giá trị gia tăng khác dành cho những người tham gia loại bảo hiểm này là, nếu dưới 61 tuổi không cần kiểm tra sức khỏe. Ngoài ra, trẻ sơ sinh sau 15 ngày tuổi trong gia đình có mua bảo hiểm cũng sẽ được bảo hiểm miễn phí.

(Tr.Châu – NLD)

 

Bài viết trướcBảo hiểm trách nhiệm IPO
Bài kế“Thời điểm hợp lý để mua bảo hiểm rủi ro tài chính”