Bảo hiểm nhân thọ dành cho người lao động

Bảo hiểm nhân thọ dành cho người lao động Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prévoir Viêt Nam (Prévoir Việt Nam) và Công ty CP Chuyển phát nhanh Bưu điện (VNPost Express) vừa đưa ra thị trường 3 loại hình bảo hiểm nhân thọ mới. VNPost Express sẽ  phân phối 3 sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của Prévoir Việt Nam là bảo hiểm bảo vệ thu nhập gia đình, bảo hiểm tử kỳ nhóm Phước An Vui và bảo hiểm liên kết chung Phước Bảo Nghiệp. Ba sản phẩm bảo hiểm này đều hướng tới các đối tương doanh nghiệp, người lao động, đáp ứng được nhu cầu bảo vệ đa dạng. XH Báo Lao Động Bài viết trướcPhải cày sâu cuốc bẫmBài kếDai-ichi Life áp dụng lãi suất mới cho hợp đồng bảo hiểm nhân thọ
quảng cáo

altCông ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prévoir Viêt Nam (Prévoir Việt Nam) và Công ty CP Chuyển phát nhanh Bưu điện (VNPost Express) vừa đưa ra thị trường 3 loại hình bảo hiểm nhân thọ mới.

VNPost Express sẽ  phân phối 3 sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của Prévoir Việt Nam là bảo hiểm bảo vệ thu nhập gia đình, bảo hiểm tử kỳ nhóm Phước An Vui và bảo hiểm liên kết chung Phước Bảo Nghiệp.

Ba sản phẩm bảo hiểm này đều hướng tới các đối tương doanh nghiệp, người lao động, đáp ứng được nhu cầu bảo vệ đa dạng.

XH

Báo Lao Động

Bài viết trướcPhải cày sâu cuốc bẫm
Bài kếDai-ichi Life áp dụng lãi suất mới cho hợp đồng bảo hiểm nhân thọ