Bảo hiểm Nhân thọ dành cho người già

Bảo hiểm Nhân thọ dành cho người già Tuy nhiên, mức bảo hiểm tối thiểu sẽ đạt 105% ngay trong năm đầu tiên và sau tối đa 5 năm đóng phí, sản phẩm sẽ có tổng trị giá trên 100%. Cũng tại buổi họp báo, TGĐ Lâm Hải Tuấn cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2008, mức tăng trưởng của Ace tiếp tục đạt ở mức cao, tăng hơn 131% so với cùng kỳ năm 2007. Theo Lao Động
quảng cáo

Tuy nhiên, mức bảo hiểm tối thiểu sẽ đạt 105% ngay trong năm đầu tiên và sau tối đa 5 năm đóng phí, sản phẩm sẽ có tổng trị giá trên 100%. Cũng tại buổi họp báo, TGĐ Lâm Hải Tuấn cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2008, mức tăng trưởng của Ace tiếp tục đạt ở mức cao, tăng hơn 131% so với cùng kỳ năm 2007.

Theo Lao Động