Bảo hiểm gia tăng quyền lợi theo lạm phát

Bảo hiểm gia tăng quyền lợi theo lạm phát (LĐ) – Cty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ ACE (ACE Life) ngày 8.8 đã giới thiệu sản phẩm bảo hiểm bổ sung với quyền lợi điều chỉnh tăng giá trị bảo hiểm theo tỉ lệ lạm phát. Theo đó, giá trị bồi thường sẽ được điều chỉnh tăng theo tỉ lệ lạm phát, nhưng mức áp dụng không vượt quá 15% và không thấp hơn 3%. Số tiền bảo hiểm sẽ tăng tự động sau mỗi năm hợp đồng theo chỉ số giá tiêu dùng mà khách hàng không cần phải thẩm định lại tình trạng sức khỏe hiện tại. Khách hàng tham gia các sản phẩm Quyền lợi phổ thông, Quyền lợi ưu việt, Quyền lợi toàn diện A1, A2 và BII và bảo hiểm trọn đời của ACE Life đều được tham gia sản phẩm đặc biệt này.A.X   Nguồn: Báo Lao động
quảng cáo

(LĐ) – Cty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ ACE (ACE Life) ngày 8.8 đã giới thiệu sản phẩm bảo hiểm bổ sung với quyền lợi điều chỉnh tăng giá trị bảo hiểm theo tỉ lệ lạm phát.

Theo đó, giá trị bồi thường sẽ được điều chỉnh tăng theo tỉ lệ lạm phát, nhưng mức áp dụng không vượt quá 15% và không thấp hơn 3%. Số tiền bảo hiểm sẽ tăng tự động sau mỗi năm hợp đồng theo chỉ số giá tiêu dùng mà khách hàng không cần phải thẩm định lại tình trạng sức khỏe hiện tại.

Khách hàng tham gia các sản phẩm Quyền lợi phổ thông, Quyền lợi ưu việt, Quyền lợi toàn diện A1, A2 và BII và bảo hiểm trọn đời của ACE Life đều được tham gia sản phẩm đặc biệt này.
A.X

 

Nguồn: Báo Lao động