Bảo Hiểm Đóng Tàu - Web Bảo Hiểm

Bảo Hiểm Đóng Tàu - Web Bảo Hiểm Bảo hiểm đóng tàu là một nghiệp vụ bảo hiểm hàng hải mới tại Việt Nam, Bảo hiểm AAA đã triển khai nghiệp vụ này từ đầu năm 2005.Khai tham gia bảo hiểm đóng tàu, các hà máy đóng tàu sẽ được bảo hiểm cho các rủi ro sau: * Bảo hiểm mọi rủi ro về mất mát hay hư hỏng gây ra cho con tàu được đóng mới hặc sửa chữa.* Những tổn thất, hư hỏng cho tàu do quyết định của chính quyền nhằm ngăn ngừa, hạn chế rủi ro ô nhiễm.* Bảo hiểm cho những tổn thất hoặc hư hỏng gây ra cho đối tượng bảo hiểm phát sinh do lỗi thiết kế của bất kỳ bộ phận hay những bộ phận nào của đối tượng bảo hiểm.* Các rủi ro khi chạy thử hay giao tàu.* Trách nhiệm đâm va. Bảo hiểm các trách nhiệm dân...

Bảo hiểm đóng tàu là một nghiệp vụ bảo hiểm hàng hải mới tại Việt Nam, Bảo hiểm AAA đã triển khai nghiệp vụ này từ đầu năm 2005.
Khai tham gia bảo hiểm đóng tàu, các hà máy đóng tàu sẽ được bảo hiểm cho các rủi ro sau:

* Bảo hiểm mọi rủi ro về mất mát hay hư hỏng gây ra cho con tàu được đóng mới hặc sửa chữa.
* Những tổn thất, hư hỏng cho tàu do quyết định của chính quyền nhằm ngăn ngừa, hạn chế rủi ro ô nhiễm.
* Bảo hiểm cho những tổn thất hoặc hư hỏng gây ra cho đối tượng bảo hiểm phát sinh do lỗi thiết kế của bất kỳ bộ phận hay những bộ phận nào của đối tượng bảo hiểm.
* Các rủi ro khi chạy thử hay giao tàu.
* Trách nhiệm đâm va.

Bảo hiểm các trách nhiệm dân sự của chủ nhà máy đóng tàu liên quan đến trách nhiệm đóng tàu.

 

Gửi sản phẩm của bạn cho chúng tôi, chúng tôi sẽ đăng tải trên webbaohiem {chronocontact}addproduct{/chronocontact}

Bài viết trướcBảo Hiểm Tàu Biển
Bài kếBảo Hiểm Tàu Sông, Tàu Ven Biển
4 đặc sản dân dã ở miền Nam ‘gây thương nhớ’ biết bao du khách
Bảo Hiểm Đóng Tàu - Web Bảo Hiểm
Những quán ăn đêm ở Huế ngon-bổ-rẻ cho hội ‘cú’ chẳng lo đói  
Bảo Hiểm Đóng Tàu - Web Bảo Hiểm
Hình ảnh mới của 'Avengers 4' củng cố thêm giả thuyết du hành thời gian
Bảo Hiểm Đóng Tàu - Web Bảo Hiểm
Khóa học không thu phí - Thay đổi suy nghĩ