Bảo hiểm đặc biệt dành cho loại xe ô tô không kinh doanh

Bảo hiểm đặc biệt dành cho loại xe ô tô không kinh doanh Bắt đầu từ ngày 15/06/2007, Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA sẽ cho ra đời một dòng sản phẩm mới : Bảo hiểm xe ô tô không kinh doanh với nhiều tiện ích và giá trị gia tăng vượt trội so với các sản phẩm hiện có trên thị trườngnhư: miễn phí khi đi đăng kiểm xe: 1lần/năm; được ưu tiên giảm phí đội xe (3 chiếc trở lên); cứu hộ miễn phí (phạm vi Tp. Hồ Chí Minh); hướng dẫn và tư vấn để bạn nhận thẻ Khách hàng ưu đãi AAA – Eximbank với mức thấu chi 20 triệu đồng; nhận tiền bồi thường qua thẻ AAA-Eximbank và được thông báo qua MobilePhone; giới thiệu và hướng dẫn thủ tục vay tiền mua xe với mức từ 70% đến 80% giá trị xe tại Eximbankvà được giảm phí bảo hiểm từ 15 đến 40% khi không tổn...
quảng cáo

Tainan1.jpgBắt đầu từ ngày 15/06/2007, Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA sẽ cho ra đời một dòng sản phẩm mới :

Bảo hiểm xe ô tô không kinh doanh với nhiều tiện ích và giá trị gia tăng vượt trội so với các sản phẩm hiện có trên thị trườngnhư: miễn phí khi đi đăng kiểm xe: 1lần/năm; được ưu tiên giảm phí đội xe (3 chiếc trở lên); cứu hộ miễn phí (phạm vi Tp. Hồ Chí Minh); hướng dẫn và tư vấn để bạn nhận thẻ Khách hàng ưu đãi AAA – Eximbank với mức thấu chi 20 triệu đồng; nhận tiền bồi thường qua thẻ AAA-Eximbank và được thông báo qua MobilePhone; giới thiệu và hướng dẫn thủ tục vay tiền mua xe với mức từ 70% đến 80% giá trị xe tại Eximbankvà được giảm phí bảo hiểm từ 15 đến 40% khi không tổn thất nhiều năm.

 

Bài viết trướcBảo Việt và Techcombank có “đứa con” chung
Bài kếƯu việt Aon PremierCare