Bảo Hiểm Bắt Buộc Của Bộ Tài Chính Về Trách Nhiệm Dân Sự của Chủ tàu

Bảo Hiểm Bắt Buộc Của Bộ Tài Chính Về Trách Nhiệm Dân Sự của Chủ tàu Bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu P&I hoặc Bảo hiểm Trách nhiệm người thuê tàu tại Bảo hiểm AAA: Chủ tàu và/hoặc Người thuê tàu sẽ trở thành Hội viên của Hội bảo hiểm tương hỗ hàng đầu thế giới West Of England. Mức trách nhiệm bảo hiểm ô nhiễm dầu là 1 tỉ Mỹ kim và các mức trách nhiệm khác gần như không giới hạn. Bảo hiểm P&I sẽ bảo hiểm trách nhiệm của chủ tàu liên quan đến:Thương tật, ốm đau, chết, chi phí hồi hương và thay thế thuyền viên Chi phí cứu sinh mạng và thiệt hại đò đạc của thuyền viên và người khác. Đâm va với tàu khác, tổn thất hay thiệt hại về phần diện tài sản Ô nhiễm. Trách nhiệm theo các hợp đồng lai dắt, Trách nhiệm đối với xác tàu và chi phí cách ly kiểm dịch....
quảng cáo

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu P&I hoặc Bảo hiểm Trách nhiệm người thuê tàu tại Bảo hiểm AAA: Chủ tàu và/hoặc Người thuê tàu sẽ trở thành Hội viên của Hội bảo hiểm tương hỗ hàng đầu thế giới West Of England. Mức trách nhiệm bảo hiểm ô nhiễm dầu là 1 tỉ Mỹ kim và các mức trách nhiệm khác gần như không giới hạn.

Bảo hiểm P&I sẽ bảo hiểm trách nhiệm của chủ tàu liên quan đến:
Thương tật, ốm đau, chết, chi phí hồi hương và thay thế thuyền viên

Chi phí cứu sinh mạng và thiệt hại đò đạc của thuyền viên và người khác.

Đâm va với tàu khác, tổn thất hay thiệt hại về phần diện tài sản

Ô nhiễm.

Trách nhiệm theo các hợp đồng lai dắt, Trách nhiệm đối với xác tàu và chi phí cách ly kiểm dịch.

Trách nhiệm đối với hư hỏng hàng hóa.

Những đóng góp tổn thất chung và phần đóng góp tổn thất chung của tàu.

Chi phí cứu hộ.

Tiền phạt, tố tụng, và đề phòng tổn thất.

 

Gửi sản phẩm của bạn cho chúng tôi, chúng tôi sẽ đăng tải trên webbaohiem {chronocontact}addproduct{/chronocontact}