Bảng xếp hạng những giọng hát tài năng nhà JE

Bảng xếp hạng những giọng hát tài năng nhà JE * Lứa tuổi dưới 29 (tổng số bình chọn: 2,293) 1. Yamada Ryosuke (Hey! Say! JUMP): 182 bình chọn 2. Hirano Sho (King & Prince): 122 bình chọn 3. Nakajima Kento (Sexy Zone): 119 bình chọn 4. Kishi Yuta (King & Prince): 112 bình chọn 5. Chinen Yuri (Hey! Say! JUMP): 103 bình chọn 6. Kamiyama Tomohiro (Johnny's WEST): 99 bình chọn 7. Nakajima Yuto (Hey! Say! JUMP): 97 bình chọn 8. Senga Kento (Kis-My-Ft2): 87 bình chọn 9. Yabu Kota (Hey! Say! JUMP): 86 bình chọn 10. Inoo Kei (Hey! Say! JUMP): 85 bình chọn * Lứa tuổi 30 (tổng số bình chọn: 9,046) 1. Ohno Satoshi (Arashi): 1,309 bình chọn 2. Yamashita Tomohisa: 750 bình chọn 3. Kamenashi Kazuya (KAT-TUN): 525 bình chọn 4. Sakurai Sho (Arashi): 418 bình chọn 5. Tegoshi Yuya (NEWS): 408 bình chọn 6. Masuda Takahisa (NEWS): 372 bình chọn 7. Okada Junichi (V6):...
quảng cáo

* Lứa tuổi dưới 29 (tổng số bình chọn: 2,293)

1. Yamada Ryosuke (Hey! Say! JUMP): 182 bình chọn

Bảng xếp hạng những giọng hát tài năng nhà JE - Năm 2019

2. Hirano Sho (King & Prince): 122 bình chọn

Bảng xếp hạng những giọng hát tài năng nhà JE - Năm 2019

3. Nakajima Kento (Sexy Zone): 119 bình chọn

Bảng xếp hạng những giọng hát tài năng nhà JE - Năm 2019

4. Kishi Yuta (King & Prince): 112 bình chọn

Bảng xếp hạng những giọng hát tài năng nhà JE - Năm 2019

5. Chinen Yuri (Hey! Say! JUMP): 103 bình chọn

Bảng xếp hạng những giọng hát tài năng nhà JE - Năm 2019

6. Kamiyama Tomohiro (Johnny's WEST): 99 bình chọn

Bảng xếp hạng những giọng hát tài năng nhà JE - Năm 2019

7. Nakajima Yuto (Hey! Say! JUMP): 97 bình chọn

Bảng xếp hạng những giọng hát tài năng nhà JE - Năm 2019

8. Senga Kento (Kis-My-Ft2): 87 bình chọn

Bảng xếp hạng những giọng hát tài năng nhà JE - Năm 2019

9. Yabu Kota (Hey! Say! JUMP): 86 bình chọn

Bảng xếp hạng những giọng hát tài năng nhà JE - Năm 2019

10. Inoo Kei (Hey! Say! JUMP): 85 bình chọn

Bảng xếp hạng những giọng hát tài năng nhà JE - Năm 2019

* Lứa tuổi 30 (tổng số bình chọn: 9,046)

1. Ohno Satoshi (Arashi): 1,309 bình chọn

2. Yamashita Tomohisa: 750 bình chọn

3. Kamenashi Kazuya (KAT-TUN): 525 bình chọn

4. Sakurai Sho (Arashi): 418 bình chọn

5. Tegoshi Yuya (NEWS): 408 bình chọn

6. Masuda Takahisa (NEWS): 372 bình chọn

7. Okada Junichi (V6): 361 bình chọn

8. Matsumoto Jun (Arashi): 360 bình chọn

9. Yasuda Shota (Kanjani∞): 323 bình chọn

10. Nishikido Ryo (Kanjani∞): 308 bình chọn

* Lứa tuổi trên 40 (tổng số bình chọn: 6,965)

1. Domoto Tsuyoshi (KinKi Kids): 1,594 bình chọn

2. Nagase Tomoya (TOKIO): 1,393 bình chọn

3. Kimura Takuya: 788 bình chọn

4. Domoto Koichi (KinKi Kids): 670 bình chọn

5. Masayuki Sakamoto (V6): 459 bình chọn

6. Matsuoka Masahiro (TOKIO): 362 bình chọn

7. Inohara Yoshihiko (V6): 323 bình chọn

8. Kokubun Taichi (TOKIO): 328 bình chọn

9. Joshima Shigeru (TOKIO): 303 bình chọn

10. Nagano Hiroshi (V6): 266 bình chọn

Nguồn: Rankingoo