Bảng xếp hạng giá trị thương hiệu idol nữ Kpop tháng 8/2020 tại Hàn Quốc

Bảng xếp hạng giá trị thương hiệu idol nữ Kpop tháng 8/2020 tại Hàn Quốc Jennie - BLACKPINK đã bước sang tháng thứ 11 đứng đầu BXH với tổng điểm tăng đến 41.13% so với tháng trước. Trong khi đó, Irene (Red Velvet) đã tăng 3 bậc để lên hạng 2 và Seunghee (Oh My Girl) tăng tới 27 bậc để lên hạng 3 tháng này. 1. Jennie (BLACKPINK) 2. Irene (Red Velvet) 3. Seunghee (Oh My Girl) 4. Arin (Oh My Girl) 5. Naeun (APRIL) 6. Seulgi (Red Velvet) 7. Jisoo (BLACKPINK) 8. Hwasa (MAMAMOO) 9. Lisa (BLACKPINK) 10. Rosé (BLACKPINK) 11. Jang Won Young (IZ*ONE) 12. Hyojung (Oh My Girl) 13. Soyeon ((G)I-DLE) 14. Joy (Red Velvet) 15. Yuqi ((G)I-DLE) 16. Jiho (Oh My Girl) 17. Sowon (GFRIEND) 18. Soojin ((G)I-DLE) 19. Lia (ITZY) 20. Miyeon ((G)I-DLE) 21. Eunha (GFRIEND) 22. SinB (GFRIEND) 23. Minnie ((G)I-DLE) 24. Shuhua ((G)I-DLE) 25. Umji (GFRIEND) 26. Kim Min Ju (IZ*ONE) 27. YooA (Oh My Girl) 28....
quảng cáo

Jennie - BLACKPINK đã bước sang tháng thứ 11 đứng đầu BXH với tổng điểm tăng đến 41.13% so với tháng trước. Trong khi đó, Irene (Red Velvet) đã tăng 3 bậc để lên hạng 2 và Seunghee (Oh My Girl) tăng tới 27 bậc để lên hạng 3 tháng này.

1. Jennie (BLACKPINK)

Bảng xếp hạng giá trị thương hiệu idol nữ Kpop tháng 8/2020 tại Hàn Quốc

2. Irene (Red Velvet)

Bảng xếp hạng giá trị thương hiệu idol nữ Kpop tháng 8/2020 tại Hàn Quốc

3. Seunghee (Oh My Girl)

Bảng xếp hạng giá trị thương hiệu idol nữ Kpop tháng 8/2020 tại Hàn Quốc

4. Arin (Oh My Girl)

Bảng xếp hạng giá trị thương hiệu idol nữ Kpop tháng 8/2020 tại Hàn Quốc

5. Naeun (APRIL)

Bảng xếp hạng giá trị thương hiệu idol nữ Kpop tháng 8/2020 tại Hàn Quốc

6. Seulgi (Red Velvet)

7. Jisoo (BLACKPINK)

8. Hwasa (MAMAMOO)

9. Lisa (BLACKPINK)

10. Rosé (BLACKPINK)

11. Jang Won Young (IZ*ONE)

12. Hyojung (Oh My Girl)

13. Soyeon ((G)I-DLE)

14. Joy (Red Velvet)

15. Yuqi ((G)I-DLE)

16. Jiho (Oh My Girl)

17. Sowon (GFRIEND)

18. Soojin ((G)I-DLE)

19. Lia (ITZY)

20. Miyeon ((G)I-DLE)

21. Eunha (GFRIEND)

22. SinB (GFRIEND)

23. Minnie ((G)I-DLE)

24. Shuhua ((G)I-DLE)

25. Umji (GFRIEND)

26. Kim Min Ju (IZ*ONE)

27. YooA (Oh My Girl)

28. Yeji (ITZY)

29. Momo (TWICE)

30. Yeri (Red Velvet)