Bảng xếp hạng giá trị danh tiếng thương hiệu nghệ sĩ giải trí tạp kỹ Hàn Quốc

Bảng xếp hạng giá trị danh tiếng thương hiệu nghệ sĩ giải trí tạp kỹ Hàn Quốc Bảng xếp hạng được xác định thông qua phân tích sự tham gia của người tiêu dùng, mức độ phủ sóng trên phương tiện truyền thông, tương tác và chỉ số nhận thức cộng đồng của 50 nghệ sĩ giải trí nổi tiếng, sử dụng dữ liệu lớn được thu thập từ ngày 3 tháng 6 đến ngày 3 tháng 7. Kết quả: 1. Yoo Jae Suk: 2,029,824 điểm (giảm 11,44%). Top từ khóa: "Running Man", "Lee Kwang Soo" và "MSG Wannabe". Top thuật ngữ: "phát hành", "tái hợp" và "quảng cáo". Phản ứng tích cực chiếm 85,70%. 2. Kim Jong Kook: 1,725,163 điểm (tăng 57,07%). 3. Lee Kwang Soo: 1,219,596 điểm (tăng 64,68%). 4. Kang Ho Dong: 1,135,553 điểm (tăng 30,60%). 5. Park Myung Soo: 1,044,193 điểm (tăng 19,00%). 6. Ahn Jung Hwan 7. Super Junior Kim Heechul 8. Kim Gook Jin 9. Song Ji Hyo 10. Lee Sang...
quảng cáo

Bảng xếp hạng được xác định thông qua phân tích sự tham gia của người tiêu dùng, mức độ phủ sóng trên phương tiện truyền thông, tương tác và chỉ số nhận thức cộng đồng của 50 nghệ sĩ giải trí nổi tiếng, sử dụng dữ liệu lớn được thu thập từ ngày 3 tháng 6 đến ngày 3 tháng 7.

Bảng xếp hạng giá trị danh tiếng thương hiệu nghệ sĩ giải trí tạp kỹ Hàn Quốc - Tháng 07/2021

Kết quả:

1. Yoo Jae Suk: 2,029,824 điểm (giảm 11,44%).

Top từ khóa: "Running Man", "Lee Kwang Soo" và "MSG Wannabe".

Top thuật ngữ: "phát hành", "tái hợp" và "quảng cáo".

Phản ứng tích cực chiếm 85,70%.

Bảng xếp hạng giá trị danh tiếng thương hiệu nghệ sĩ giải trí tạp kỹ Hàn Quốc - Tháng 07/2021

2. Kim Jong Kook: 1,725,163 điểm (tăng 57,07%).

Bảng xếp hạng giá trị danh tiếng thương hiệu nghệ sĩ giải trí tạp kỹ Hàn Quốc - Tháng 07/2021

3. Lee Kwang Soo: 1,219,596 điểm (tăng 64,68%).

Bảng xếp hạng giá trị danh tiếng thương hiệu nghệ sĩ giải trí tạp kỹ Hàn Quốc - Tháng 07/2021

4. Kang Ho Dong: 1,135,553 điểm (tăng 30,60%).

5. Park Myung Soo: 1,044,193 điểm (tăng 19,00%).

6. Ahn Jung Hwan

7. Super Junior Kim Heechul

8. Kim Gook Jin

9. Song Ji Hyo

10. Lee Sang Min

11. Kim Gura

12. Lee Young Ja

13. Haha

14. Kim Jong Min

15. Shin Dong Yup

16. Lee Kyung Kyu

17. Lee Soo Geun

18. Yoon Jong Shin

19. Seo Jang Hoon

20. Yoo Hee Yeol

21. Jung Joon Ha

22. Ji Suk Jin

23. Park Mi Sun

24. Kim Sung Joo

25. Jun Hyun Moo

26. Kim Yong Man

27. Cha Tae Hyun

28. Kim Joon Ho

29. Kim Sook

30. Jung Hyung Don

31. Jang Do Yeon

32. Jo Se Ho

33. SECHSKIES Eun Jiwon

34. Lee Hyo Ri

35. Noh Hong Chul

36. Kim Young Chul

37. Yang Se Hyung

38. Kim Joon Hyun

39. Kim Shin Young

40. Tak Jae Hoon

41. Kim Byung Man

42. Park Na Rae

43. Choi Yang Rak

44. Song Hae

45. Lee Hwi Jae

46. Song Eun Yi

47. Yang Se Chan

48. Ahn Young Mi

49. Ji Sang Ryeol

50. Moon Se Yoon