Bảng xếp hạng Âm nhạc Gaon của Hàn Quốc công bố TOP 10 NGHỆ SĨ NAM, NỮ BÁN ALBUM CHẠY NHẤT NĂM 2020

Bảng xếp hạng Âm nhạc Gaon của Hàn Quốc công bố TOP 10 NGHỆ SĨ NAM, NỮ BÁN ALBUM CHẠY NHẤT NĂM 2020 ** Top 10 nghệ sĩ nam bán chạy album nhất năm: 1. BTS - 9.167.879 bản 2. SEVENTEEN - 2.712.620 bản 3. NCT - 2.186.710 bản 4. NCT127 - 1.559.227 bản 5. BAEKHYUN - 1.043.099 bản 6. Stray Kids - 967.670 bản 7. TXT - 930.658 bản 8. GOT7 - 814.484 bản 9. TREASURE - 713.461 bản 10. ATEEZ - 696.005 bản ** Top 10 nghệ sĩ nữ bán chạy album nhất năm: 1. BLACKPINK - 1.706.814 bản 2. IZ*ONE - 1.486.603 bản 3. TWICE - 1.292.720 bản 4. ITZY - 401.085 bản 5. (G)I-DLE - 299.159 bản 6. MAMAMOO - 245.438 bản 7. GFRIEND - 237.622 bản 8. IRENE & SEULGI (Red Velvet) - 232.674 bản 9. LOONA - 200.088 bản 10. Dreamcatcher - 165.125 bản ** Top 10 nghệ sĩ bán chạy album nhất năm: 1. BTS - 9.167.879 bản 2. SEVENTEEN - 2.712.620 bản 3. NCT -...
quảng cáo

Bảng xếp hạng Âm nhạc Gaon của Hàn Quốc công bố TOP 10 NGHỆ SĨ NAM, NỮ BÁN ALBUM CHẠY NHẤT NĂM 2020

** Top 10 nghệ sĩ nam bán chạy album nhất năm:

1. BTS - 9.167.879 bản

2. SEVENTEEN - 2.712.620 bản

3. NCT - 2.186.710 bản

4. NCT127 - 1.559.227 bản

5. BAEKHYUN - 1.043.099 bản

6. Stray Kids - 967.670 bản

7. TXT - 930.658 bản

8. GOT7 - 814.484 bản

9. TREASURE - 713.461 bản

10. ATEEZ - 696.005 bản

Bảng xếp hạng Âm nhạc Gaon của Hàn Quốc công bố TOP 10 NGHỆ SĨ NAM, NỮ BÁN ALBUM CHẠY NHẤT NĂM 2020

** Top 10 nghệ sĩ nữ bán chạy album nhất năm:

1. BLACKPINK - 1.706.814 bản

2. IZ*ONE - 1.486.603 bản

3. TWICE - 1.292.720 bản

4. ITZY - 401.085 bản

5. (G)I-DLE - 299.159 bản

6. MAMAMOO - 245.438 bản

7. GFRIEND - 237.622 bản

8. IRENE & SEULGI (Red Velvet) - 232.674 bản

9. LOONA - 200.088 bản

10. Dreamcatcher - 165.125 bản

Bảng xếp hạng Âm nhạc Gaon của Hàn Quốc công bố TOP 10 NGHỆ SĨ NAM, NỮ BÁN ALBUM CHẠY NHẤT NĂM 2020

** Top 10 nghệ sĩ bán chạy album nhất năm:

1. BTS - 9.167.879 bản

2. SEVENTEEN - 2.712.620 bản

3. NCT - 2.186.710 bản

4. BLACKPINK - 1.706.814 bản

5. NCT127 - 1.559.227 bản

6. IZ*ONE - 1.486.603 bản

7. TWICE - 1.292.720 bản

8. BAEKHYUN - 1.043.099 bản

9. Stray Kids - 967.670 bản

10. TXT - 930.658 bản

Theo đó, tổng số album bán được trong năm 2020 đã tăng 46% so với năm ngoái, từ 24.594.928 bản lên 40.261.829 bản. Tỷ lệ tiêu thụ album của nghệ sĩ nam chiếm 80.1% còn nghệ sĩ nữ là 19.3%. So với cùng kỳ năm ngoái, lượng tiêu thụ của các nghệ sĩ nữ đã tăng 2.2%.