Bảng xếp hạng 100 idol nữ được yêu thích nhất bởi cộng đồng Lebian-Bisexual tại Hàn Quốc 2022

Bảng xếp hạng 100 idol nữ được yêu thích nhất bởi cộng đồng Lebian-Bisexual tại Hàn Quốc 2022 Và sau hơn 2 tháng, với hơn 9280 phiếu bầu hợp lệ thu về, dưới đây là kết quả cuối cùng vừa được công bố ngày hôm nay: TOP 100 NGHỆ SĨ NỮ ĐƯỢC YÊU THÍCH NHẤT BỞI CỘNG ĐỒNG LESBIAN, BISEXUAL, ... TẠI HÀN QUỐC NĂM 2022: Top 1. WJSN - Seola (554 votes/ 5.97%) Top 2. WJSN - Bona (506votes/ 5.45%) Top 3. RED VELVET - Irene (451 votes/ 4.86%) Top 4. RED VELVET - Seulgi (422 votes/ 4.55%) Top 5. RED VELVET - Wendy (297 votes/ 3.20%) Top 6. (G)I-DLE - Miyeon Top 7. AESPA - Karina Top 8. GIRLS’ GENERATION - Taeyeon Top 9. WJSN - Eunseo Top 10. LOONA - Heejin Top 11. LOONA - Olivia Hye Top 12. (G)I-DLE - Minnie Top 13. WJSN - Luda Top 14. AESPA - Winter Top 15. MAMAMOO - Moonbyul Top 16. IVE - Ahn Yujin Top 17....
quảng cáo

Và sau hơn 2 tháng, với hơn 9280 phiếu bầu hợp lệ thu về, dưới đây là kết quả cuối cùng vừa được công bố ngày hôm nay:

TOP 100 NGHỆ SĨ NỮ ĐƯỢC YÊU THÍCH NHẤT BỞI CỘNG ĐỒNG LESBIAN, BISEXUAL, ... TẠI HÀN QUỐC NĂM 2022:

Top 1. WJSN - Seola (554 votes/ 5.97%)

Bảng xếp hạng 100 idol nữ được yêu thích nhất bởi cộng đồng Lebian-Bisexual tại Hàn Quốc 2022

Top 2. WJSN - Bona (506votes/ 5.45%)

Bảng xếp hạng 100 idol nữ được yêu thích nhất bởi cộng đồng Lebian-Bisexual tại Hàn Quốc 2022

Top 3. RED VELVET - Irene (451 votes/ 4.86%)

Bảng xếp hạng 100 idol nữ được yêu thích nhất bởi cộng đồng Lebian-Bisexual tại Hàn Quốc 2022

Top 4. RED VELVET - Seulgi (422 votes/ 4.55%)

Top 5. RED VELVET - Wendy (297 votes/ 3.20%)

Top 6. (G)I-DLE - Miyeon

Top 7. AESPA - Karina

Top 8. GIRLS’ GENERATION - Taeyeon

Top 9. WJSN - Eunseo

Top 10. LOONA - Heejin

Top 11. LOONA - Olivia Hye

Top 12. (G)I-DLE - Minnie

Top 13. WJSN - Luda

Top 14. AESPA - Winter

Top 15. MAMAMOO - Moonbyul

Top 16. IVE - Ahn Yujin

Top 17. WJSN - Exy + LOONA - Yves

Top 19. TWICE - Sana

Top 20. (G)I-DLE - Shuhua

Top 21. LESSERAFIM - Kazuha

Top 22. MAMAMOO - Solar

Top 23. IVE - Jang Wonyoung

Top 24. Kwon Eunbi + MAMAMOO - Wheein

Top 26. ITZY - Ryujin

Top 27. FROMIS_9 - Jang Gyuri

Top 28. (G)I-DLE - Yuqi

Top 29. RED VELVET - Yeri

Top 30. RED VELVET - Joy

Top 31. LESSERAFIM - Kim Chaewon

Top 32. VIVIZ - Eunha

Top 33. ITZY - Yeji

Top 34. MAMAMOO - Hwasa

Top 35. TWICE - Nayeon

Top 36. IU

Top 37. IVE - Rei

Top 38. (G)I-DLE - Soyeon

Top 39. LOONA- Kim lip

Top 40. NMIXX - Haewon + BLACKPINK - Jennie + TWICE - Mina

Top 43. Choi Yena

Top 44. BILLIE - Tsuki

Top 45. BLACKPINK - Jisoo

Top 46. VIVIZ - SinB + LOONA - Chu

Top 48. AESPA - Giselle

Top 49. GIRLS’ GENERATION - Tiffany + FROMIS_9 - Lee Chaeyoung

Top 51. LESSERAFIM - Sakura

Top 52. LOONA - Hyunjin

Top 53. DREAMCATCHER - Jiu + FROMIS_9 - Park Jiwon

Top 55. BLACKPINK - Rose + Chungha

Top 57. DREAMCATCHER - Siyeon

Top 58. APINK - Jung Eunji + LOONA - Choerry

Top 60. LESSERAFIM Yunjin + VIVIZ Umji

Top 62. F(X) - Krystal + Jo Yuri

Top 64. WJSN - Yeonjung

Top 65. IVE - Gaeul + STAYC - Seeun + GIRLS’ GENERATION - Yoona + LOONA - Jinsoul

Top 69. FROMIS_9 - Song Hayoung

Top 70. LOONA - Gowon

Top 71. FROMIS_9 - Noh Jisun

Top 72. ITZY - Yuna + STAYC - Isa + IZO*NE - Kim Minju + WJSN - Yeoreum

Top 76. OH MY GIRL - Jiho

Top 77. DREAMCATCHER - Sua

Top 78. OH MY GIRL - Arin

Top 79. STAYC - Yoon + TWICE - Momo

Top 81. KEP1ER - Xiaoting

Top 82. Kim Sejeong + OH MY GIRL - Yubin + FROMIS_9 - Lee Nakyung

Top 85. STAYC - Sieun + BIBI

Top 87. DREAMCATCHER - Dami + DREAMCATCHER - Yoohyeon + TWICE - Chaeyoung + FROMIS_9 - Lee Seoyeon

Top 91. NMIXX - Sullyyoon

Top 92. AESPA - NingNing + STAYC - Sumin + STAYC - J + Sunmi + GIRLS’ GENERATION - Seohyun + OH MY GIRL - Yooa + WJSN - Subin + TWICE - Jeongyeon

Top 100. IVE - Liz + OH MY GIRL - Hyojung + WEKI MEKI - Kim Doyeon + TWICE - Jihyo

Nguồn: K CRUSH ĐỘNG