Bảng thống kê Top 5 nghệ sĩ Kpop được tìm kiếm nhiều nhất trên Youtube từ năm 2010 - 2021 tại Hàn Quốc

Bảng thống kê Top 5 nghệ sĩ Kpop được tìm kiếm nhiều nhất trên Youtube từ năm 2010 - 2021 tại Hàn Quốc Bảng thống kê chi tiết như sau: + Năm 2010: * Nghệ sĩ nam: 1. SHINee 2. 2PM 3. CNBLUE 4. Big Bang 5. B2ST * Nghệ sĩ nữ: 1. SNSD 2. KARA 3. IU 4. T-ara 5. Miss A + Năm 2011: * Nghệ sĩ nam: 1. TVXQ 2. 2PM 3. Super Junior 4. Big Bang 5. B2ST * Nghệ sĩ nữ: 1. SNSD 2. IU 3. 2NE1 4. T-ara 5. SISTAR + Năm 2012: * Nghệ sĩ nam: 1. Big Bang 2. SHINee 3. Super Junior 4. INFINITE 5. B2ST * Nghệ sĩ nữ: 1. SNSD 2. IU 3. 2NE1 4. SISTAR 5. T-ara + Năm 2013: * Nghệ sĩ nam: 1. EXO 2. SHINee 3. INFINITE 4. Big Bang 5. B2ST * Nghệ sĩ nữ: 1. SNSD 2. IU 3. A Pink 4. Girl's Day 5. SISTAR + Năm 2014: * Nghệ sĩ nam: 1. EXO 2....
quảng cáo

Bảng thống kê chi tiết như sau:

+ Năm 2010:

* Nghệ sĩ nam:

1. SHINee

2. 2PM

3. CNBLUE

4. Big Bang

5. B2ST

Bảng thống kê Top 5 nghệ sĩ Kpop được tìm kiếm nhiều nhất trên Youtube từ năm 2010 - 2021 tại Hàn Quốc

* Nghệ sĩ nữ:

1. SNSD

2. KARA

3. IU

4. T-ara

5. Miss A

+ Năm 2011:

* Nghệ sĩ nam:

1. TVXQ

2. 2PM

3. Super Junior

4. Big Bang

5. B2ST

Bảng thống kê Top 5 nghệ sĩ Kpop được tìm kiếm nhiều nhất trên Youtube từ năm 2010 - 2021 tại Hàn Quốc

* Nghệ sĩ nữ:

1. SNSD

2. IU

3. 2NE1

4. T-ara

5. SISTAR

+ Năm 2012:

* Nghệ sĩ nam:

1. Big Bang

2. SHINee

3. Super Junior

4. INFINITE

5. B2ST

Bảng thống kê Top 5 nghệ sĩ Kpop được tìm kiếm nhiều nhất trên Youtube từ năm 2010 - 2021 tại Hàn Quốc

* Nghệ sĩ nữ:

1. SNSD

2. IU

3. 2NE1

4. SISTAR

5. T-ara

+ Năm 2013:

* Nghệ sĩ nam:

1. EXO

2. SHINee

3. INFINITE

4. Big Bang

5. B2ST

Bảng thống kê Top 5 nghệ sĩ Kpop được tìm kiếm nhiều nhất trên Youtube từ năm 2010 - 2021 tại Hàn Quốc

* Nghệ sĩ nữ:

1. SNSD

2. IU

3. A Pink

4. Girl's Day

5. SISTAR

+ Năm 2014:

* Nghệ sĩ nam:

1. EXO

2. BTS

3. VIXX

4. SHINee

5. INFINITE

Bảng thống kê Top 5 nghệ sĩ Kpop được tìm kiếm nhiều nhất trên Youtube từ năm 2010 - 2021 tại Hàn Quốc

* Nghệ sĩ nữ:

1. A Pink

2. IU

3. Girl's Day

4. AOA

5. SNSD

+ Năm 2015:

* Nghệ sĩ nam:

1. BTS

2. EXO

3. Big Bang

4. SHINee

5. SEVENTEEN

Bảng thống kê Top 5 nghệ sĩ Kpop được tìm kiếm nhiều nhất trên Youtube từ năm 2010 - 2021 tại Hàn Quốc

* Nghệ sĩ nữ:

1. A Pink

2. IU

3. SNSD

4. EXID

5. AOA

+ Năm 2016:

* Nghệ sĩ nam:

1. BTS

2. EXO

3. SEVENTEEN

4. Big Bang

5. SHINee

Bảng thống kê Top 5 nghệ sĩ Kpop được tìm kiếm nhiều nhất trên Youtube từ năm 2010 - 2021 tại Hàn Quốc

* Nghệ sĩ nữ:

1. TWICE

2. I.O.I

3. MAMAMOO

4. IU

5. GFriend

+ Năm 2017:

* Nghệ sĩ nam:

1. BTS

2. Wanna One

3. EXO

4. SEVENTEEN

5. WINNER

Bảng thống kê Top 5 nghệ sĩ Kpop được tìm kiếm nhiều nhất trên Youtube từ năm 2010 - 2021 tại Hàn Quốc

* Nghệ sĩ nữ:

1. TWICE

2. IU

3. Red Velvet

4. BLACKPINK

5. MAMAMOO

+ Năm 2018:

* Nghệ sĩ nam:

1. BTS

2. Wanna One

3. EXO

4. SEVENTEEN

5. NCT

Bảng thống kê Top 5 nghệ sĩ Kpop được tìm kiếm nhiều nhất trên Youtube từ năm 2010 - 2021 tại Hàn Quốc

* Nghệ sĩ nữ:

1. TWICE

2. IU

3. Red Velvet

4. BLACKPINK

5. MAMAMOO

+ Năm 2019:

* Nghệ sĩ nam:

1. BTS

2. EXO

3. SEVENTEEN

4. NCT

5. X1

Bảng thống kê Top 5 nghệ sĩ Kpop được tìm kiếm nhiều nhất trên Youtube từ năm 2010 - 2021 tại Hàn Quốc

* Nghệ sĩ nữ:

1. TWICE

2. IU

3. IZ*ONE

4. BLACKPINK

5. Red Velvet

+ Năm 2020:

* Nghệ sĩ nam:

1. BTS

2. SEVENTEEN

3. NCT

4. EXO

5. TXT

Bảng thống kê Top 5 nghệ sĩ Kpop được tìm kiếm nhiều nhất trên Youtube từ năm 2010 - 2021 tại Hàn Quốc

* Nghệ sĩ nữ:

1. IU

2. BLACKPINK

3. TWICE

4. IZ*ONE

5. Oh My Girl

+ Năm 2021:

* Nghệ sĩ nam:

1. BTS

2. SEVENTEEN

3. NCT

4. The Boyz

5. SHINee

Bảng thống kê Top 5 nghệ sĩ Kpop được tìm kiếm nhiều nhất trên Youtube từ năm 2010 - 2021 tại Hàn Quốc

* Nghệ sĩ nữ:

1. IU

2. BLACKPINK

3. TWICE

4. Aespa

5. Oh My Girl