Bảng Checklist công việc theo ca của Thu ngân khách sạn

Bảng Checklist công việc theo ca của Thu ngân khách sạn STT Công việc Yes No A. Công việc ca sáng 1. + Đến khách sạn trước ít nhất 5 phút giờ vào ca – bấm công – chỉnh trang đồng phục     2. + Tham gia buổi họp bộ phận – giao ca – tiếp nhận phân công khu vực làm việc cụ thể     3. + Nhận và kiểm tiền vào đầu ca theo định mức quy định     4. + Nhận sổ bàn giao của ca đêm – kiểm tra sổ giao ca để nắm bắt tình hình, tiến hành xử lý những tồn đọng của ca trước     5. + Vệ sinh khu vực quầy thu ngân phụ trách, tuân thủ đúng quy định đồng phục, tác phong làm việc     6. + Kiểm tra toàn bộ khu vực làm việc gồm: quầy thu ngân, sổ giao ca, các máy móc, thiết bị liên quan đảm bảo đầy đủ và đạt chất...

STT

Công việc

Yes

No

A. Công việc ca sáng

1.

+ Đến khách sạn trước ít nhất 5 phút giờ vào ca – bấm công – chỉnh trang đồng phục

 

 

2.

+ Tham gia buổi họp bộ phận – giao ca – tiếp nhận phân công khu vực làm việc cụ thể

 

 

3.

+ Nhận và kiểm tiền vào đầu ca theo định mức quy định

 

 

4.

+ Nhận sổ bàn giao của ca đêm – kiểm tra sổ giao ca để nắm bắt tình hình, tiến hành xử lý những tồn đọng của ca trước

 

 

5.

+ Vệ sinh khu vực quầy thu ngân phụ trách, tuân thủ đúng quy định đồng phục, tác phong làm việc

 

 

6.

+ Kiểm tra toàn bộ khu vực làm việc gồm: quầy thu ngân, sổ giao ca, các máy móc, thiết bị liên quan đảm bảo đầy đủ và đạt chất lượng

 

 

7.

+ Kiểm tra số lượng các biểu mẫu có đủ sử dụng trong ca làm việc hay không; linh động yêu cầu bổ sung kịp thời nếu thiếu

 

 

8.

+ Linh hoạt trong việc đổi tiền lẻ, đảm bảo đủ định mức phục vụ cho ca làm việc

 

 

9.

+ Kiểm tra hóa đơn GTGT của ca trước bàn giao – đề nghị xử lý nếu phát hiện có sai sót

 

 

10.

+ Kiểm tra danh sách khách dự định thanh toán trong ngày

 

 

11.

+ Kiểm tra hồ sơ chuẩn bị thanh toán trước

 

 

12.

+ Thông báo cho các bộ phận có liên quan về khách chuẩn bị thanh toán

 

 

13.

+ In hóa đơn thanh toán cho từng buồng

 

 

14.

+ Thực hiện thanh toán cho khách

 

 

15.

+ Đổi tiền cho khách (nếu có)

 

 

16.

+ Tiếp nhận và xử lý những sự việc phát sinh trong ca trong phạm vi quyền hạn

 

 

17.

+ Ghi sổ giao ca – đánh dấu những sự việc đã xử lý xong, lưu ý những sự việc còn tồn đọng và mới phát sinh – bàn giao ca

 

 

B. Công việc ca chiều

1.

+ Đến khách sạn trước ít nhất 5 phút vào ca – bấm công – chỉnh trang đồng phục

 

 

2.

+ Nhận sổ và bàn giao ca từ nhân viên ca sáng – kiểm tra sổ bàn giao để nắm bắt tình hình, lưu ý những công việc còn tồn đọng trong ca để có hướng xử lý phù hợp

 

 

3.

+ Kiểm tra số lượng tiền mặt hiện có tại quầy, đảm bảo số tiền đúng với số liệu được ghi trên sổ - linh hoạt đổi tiền lẻ đủ định mức phục vụ cho ca làm việc

 

 

4.

+ Làm vệ sinh khu vực làm việc (nếu bẩn) – kiểm tra tính đầy đủ và chất lượng các loại máy móc, thiết bị phục vụ công việc trong ca

 

 

5.

+ Kiểm tra các hóa đơn của ca trước bàn giao – đề nghị xử lý nếu phát hiện có sai sót

 

 

6.

+ Đổi tiền cho khách (nếu có)

 

 

7.

+ In danh sách khách dự định thanh toán ngày hôm sau

 

 

8.

+ Chuẩn bị trước hồ sơ thanh toán

 

 

9.

+ Tiếp nhận và xử lý những phát sinh trong ca trong phạm vi quyền hạn

 

 

10.

+ Kiểm tra lại giá buồng, đảm bảo tính chính xác trong phục vụ khách

 

 

11.

+ Cập nhật vào phần mềm số tiền đã thu được từ khách

 

 

12.

+ Cập nhật phiếu thanh toán dịch vụ vào máy tính

 

 

13.

+ In báo cáo tài chính trong ca

 

 

14.

+ Ghi sổ giao ca – đánh dấu những sự việc đã xử lý xong, lưu ý những sự việc còn tồn đọng và mới phát sinh – bàn giao ca

 

 

C. Công việc ca đêm

1.

+ Đến khách sạn trước ít nhất 5 phút vào ca – bấm công – chỉnh trang đồng phục

 

 

2.

+ Nhận và kiểm tra bàn giao của ca chiều

 

 

3.

+ Kiểm tiền, đảm bảo số tiền đúng với số liệu được ghi trên sổ bàn giao

 

 

4.

+ Đổi tiền cho khách (nếu có)

 

 

5.

+ Kiểm tra các hóa đơn từ ca trước đảm bảo tính chính xác

 

 

6.

+ In danh sách khách dự định đi ngày hôm sau

 

 

7.

+ In báo cáo số khách thực tế đến trong ngày

 

 

8.

+ In hóa đơn thanh toán cho khách thanh toán ngày hôm sau

 

 

9.

+ Chuẩn bị trước hồ sơ thanh toán cho khách ngày hôm sau

 

 

10.

+ Kiểm tra lại những thông tin về khách mới đến nhận buồng

 

 

11.

+ Phối hợp với kiểm toán đêm ghi lại toàn bộ giao dịch tài chính của khách trong ngày – tổng kết giao dịch, tổng hợp chi phí thu được từ khách trong ngày

 

 

12.

+ Lập các báo cáo doanh thu hàng ngày có liên quan vào cuối ngày theo quy định – in các giao dịch bằng thẻ

 

 

13.

+ Sắp xếp các loại chứng từ, giấy tờ, biểu mẫu theo trình tự yêu cầu

 

 

14.

+ Kiểm tra lại lượng tiền mặt hiện có trong quầy, số tiền thu được trong ca làm việc, đối chiếu với hóa đơn thu được, đảm bảo trùng khớp

 

 

15.

+ Kiểm tra tình hình hoạt động của các thiết bị, máy móc trong quầy, đảm bảo đầy đủ và không bị hỏng hóc

 

 

16.

+ Ghi chú những lưu ý tồn đọng trong ca vào sổ để nhân viên ca sau nắm rõ

 

 

17.

+ Bàn giao lại số tiền, máy móc, thiết bị, các loại hóa đơn, biểu mẫu liên quan cho nhân viên tiếp nhận – kết thúc ca

 

 

4 đặc sản dân dã ở miền Nam ‘gây thương nhớ’ biết bao du khách
Bảng Checklist công việc theo ca của Thu ngân khách sạn
Những quán ăn đêm ở Huế ngon-bổ-rẻ cho hội ‘cú’ chẳng lo đói  
Bảng Checklist công việc theo ca của Thu ngân khách sạn
Hình ảnh mới của 'Avengers 4' củng cố thêm giả thuyết du hành thời gian
Bảng Checklist công việc theo ca của Thu ngân khách sạn
Khóa học không thu phí - Thay đổi suy nghĩ