AKS ra mắt cổng thông tin dành cho các nhóm của 48 Group

AKS ra mắt cổng thông tin dành cho các nhóm của 48 Group AKS đã ra mắt một cổng thông tin hoàn toàn mới có tên là "48Circle" (https://www.48circle.com/), sẽ bao gồm các tin tức mới nhất, báo cáo trực tiếp, các cuộc phỏng vấn của AKB48 Groups trên khắp thế giới bằng nhiều ngôn ngữ. AKB48 và các nhóm chị em quốc tế bao gồm JKT48, BNK48, MNL48, Team SH, Team TP, SGO48, CGM48, DEL48 và MUB48 sẽ được giới thiệu trên trang web. Hiện tại, không rõ các nhóm chị em khác từ AKS, SKE48 và HKT48 có được đưa vào trang web hay không. Bài báo đầu tiên có sẵn trên trang web là về mục tiêu của việc "Mở rộng toàn cầu" trong năm 2019, và chuỗi concert quốc tế "AKB48 Group Asia Festival" mà họ bắt đầu trong năm nay để giúp tái thiết lập và liên hợp các liên kết không biên giới vì hòa bình trên...
quảng cáo

AKS đã ra mắt một cổng thông tin hoàn toàn mới có tên là "48Circle" (https://www.48circle.com/), sẽ bao gồm các tin tức mới nhất, báo cáo trực tiếp, các cuộc phỏng vấn của AKB48 Groups trên khắp thế giới bằng nhiều ngôn ngữ.

AKB48 và các nhóm chị em quốc tế bao gồm JKT48, BNK48, MNL48, Team SH, Team TP, SGO48, CGM48, DEL48 và MUB48 sẽ được giới thiệu trên trang web. Hiện tại, không rõ các nhóm chị em khác từ AKS, SKE48 và HKT48 có được đưa vào trang web hay không.

AKS ra mắt cổng thông tin dành cho các nhóm của 48 Group

Bài báo đầu tiên có sẵn trên trang web là về mục tiêu của việc "Mở rộng toàn cầu" trong năm 2019, và chuỗi concert quốc tế "AKB48 Group Asia Festival" mà họ bắt đầu trong năm nay để giúp tái thiết lập và liên hợp các liên kết không biên giới vì hòa bình trên toàn thế giới.

Cần phải đăng ký thành viên miễn phí để xem tất cả các cập nhật, thông qua tài khoản của 48Circle, tài khoản Dịch vụ của AKB48 Group hoặc tài khoản truyền thông xã hội (Facebook, Twitter, Google, Yahoo, Line hoặc Weibo).

Nguồn: Arama Japan