ACE Life ra mắt sản phẩm đỉnh cao

ACE Life ra mắt sản phẩm đỉnh cao ACE Life Việt Nam vừa giới thiệu sản phẩm mới “Kế hoạch tài chính trọn đời – Quyền lợi toàn diện 2013”. Buổi huấn luyện sản phẩm mới “Kế hoạch tài chính trọn đời – Quyền lợi toàn diện 2013” Đây là sản phẩm bảo hiểm được thiết kế trọn gói, ngoài quyền lợi bảo hiểm cơ bản, khách hàng còn được tham gia thêm nhiều quyền lợi bảo hiểm gia tăng để có sự bảo vệ toàn diện chỉ trong một hợp đồng bảo hiểm duy nhất. Bên cạnh đó, sản phẩm “Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi Toàn diện 2013” mang lại cho khách hàng cơ hội được hưởng những quyền lợi rất nổi bật của quyền lợi bảo hiểm gia tăng như: 300% mệnh giá quyền lợi bảo hiểm gia tăng trong trường hợp tử vong do tai nạn khi tham gia các chương...
quảng cáo

ACE Life Việt Nam vừa giới thiệu sản phẩm mới “Kế hoạch tài chính trọn đời – Quyền lợi toàn diện 2013”.

Buổi huấn luyện sản phẩm mới “Kế hoạch tài chính trọn đời – Quyền lợi toàn diện 2013”

Đây là sản phẩm bảo hiểm được thiết kế trọn gói, ngoài quyền lợi bảo hiểm cơ bản, khách hàng còn được tham gia thêm nhiều quyền lợi bảo hiểm gia tăng để có sự bảo vệ toàn diện chỉ trong một hợp đồng bảo hiểm duy nhất.

Bên cạnh đó, sản phẩm “Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi Toàn diện 2013” mang lại cho khách hàng cơ hội được hưởng những quyền lợi rất nổi bật của quyền lợi bảo hiểm gia tăng như: 300% mệnh giá quyền lợi bảo hiểm gia tăng trong trường hợp tử vong do tai nạn khi tham gia các chương trình du lịch ở nước ngoài do doanh nghiệp du lịch hoạt động hợp pháp tại Việt Nam tổ chức; 200% mệnh giá quyền lợi bảo hiểm gia tăng trong trường hợp tử vong do tai nạn khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng; 100% mệnh giá quyền lợi bảo hiểm gia tăng trong trường hợp bị thương tật toàn bộ vĩnh viễn; số tiền bảo hiểm lên đến năm (05) triệu đồng cho mỗi ngày nằm viện; quyền lợi hỗ trợ phục hồi sức khỏe sau nằm viện một lần với số tiền bằng mười (10) lần mệnh giá của quyền lợi bảo hiểm hỗ trợ nằm viện nói trên; miễn toàn bộ phí bảo hiểm rủi ro và phí quản lý hợp đồng trong tương lai nếu khách hàng không may mắc bệnh nan y hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn. Khách hàng không phải đóng thêm bất kỳ khoản phí bảo hiểm nào mà hợp đồng bảo hiểm vẫn tiếp tục có hiệu lực, và đặc biệt giá trị tài khoản hợp đồng vẫn tiếp tục được hưởng lãi đầu tư như bình thường.

Sản phẩm “Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi Toàn diện 2013” ra đời nhằm tối ưu hóa lợi ích của khách hàng, bên cạnh mục tiêu đáp ứng các nhu cầu bảo vệ tài chính trước những rủi ro không mong đợi. Theo đó, điểm độc đáo của sản phẩm này là sau khi trừ các khoản phí theo quy định, toàn bộ phí bảo hiểm còn lại của quyền lợi bảo hiểm cơ bản và các quyền lợi bảo hiểm gia tăng sẽ được chuyển vào MỘT giá trị tài khoản hợp đồng và được hưởng quyền lợi đầu tư theo chính sách đầu tư của Quỹ Liên kết chung. Như vậy, giá trị tài khoản hợp đồng sẽ cao hơn khi khách hàng lựa chọn tham gia thêm các Quyền lợi bảo hiểm gia tăng.

N.Lan – ĐTCK

{fcomment}