ACE Life giới thiệu hai Sản phẩm Bảo hiểm Tử kỳ mới

ACE Life giới thiệu hai Sản phẩm Bảo hiểm Tử kỳ mới Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 4 năm 2011 – Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ ACE (“ACE Life”) chính thức giới thiệu hai Sản phẩm Bảo hiểm Tử kỳ mới “Bảo hiểm Tử kỳ thời hạn 1 năm – 2010” và “Bảo hiểm Tử kỳ thời hạn 10/15/20 năm – 2010”. Các sản phẩm này được thiết kế nhằm bảo vệ nguồn thu nhập và tài chính cho gia đình trong trường hợp người lao động chính tạo ra nguồn thu nhập của gia đình không còn nữa. Với mục tiêu bảo vệ thuần túy và không có giá trị hoàn lại nên các sản phẩm này được xem là có mức phí phù hợp với khả năng tham gia của hầu như mọi người lao động có việc làm ổn định. Khách hàng mục tiêu của các sản phẩm này là những người trẻ tuổi,...
quảng cáo

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 4 năm 2011 – Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ ACE (“ACE Life”) chính thức giới thiệu hai Sản phẩm Bảo hiểm Tử kỳ mới “Bảo hiểm Tử kỳ thời hạn 1 năm – 2010” và “Bảo hiểm Tử kỳ thời hạn 10/15/20 năm – 2010”.

Các sản phẩm này được thiết kế nhằm bảo vệ nguồn thu nhập và tài chính cho gia đình trong trường hợp người lao động chính tạo ra nguồn thu nhập của gia đình không còn nữa.

Với mục tiêu bảo vệ thuần túy và không có giá trị hoàn lại nên các sản phẩm này được xem là có mức phí phù hợp với khả năng tham gia của hầu như mọi người lao động có việc làm ổn định. Khách hàng mục tiêu của các sản phẩm này là những người trẻ tuổi, có mức thu nhập thấp hoặc trung bình vừa lập gia đình hoặc đang trong giai đoạn xây dựng sự nghiệp mong muốn được bảo vệ với một mức phí tối thiểu. Các sản phẩm này cũng là lựa chọn dành cho những khách hàng muốn gia tăng mức bảo vệ, hoặc những doanh nhân đang có những khoản vay để đầu tư kinh doanh, mua nhà, mua xe …

Sản phẩm “Bảo hiểm Tử kỳ thời hạn 1 năm – 2010” được thiết kế phù hợp với những khách hàng có nhu cầu được bảo vệ, hoặc gia tăng mức bảo vệ, trong ngắn hạn. Sản phẩm này sẽ được tự động gia hạn hàng năm cho đến khi nhận được yêu cầu mới của khách hàng hoặc khi Người được Bảo hiểm đạt 70 tuổi. Mức phí bảo hiểm có thể tăng mỗi năm tương ứng với độ tuổi của Người được Bảo hiểm.

Trong khi đó, sản phẩm “Bảo hiểm Tử kỳ thời hạn 10/15/20 năm – 2010” sẽ là lựa chọn tốt đối với những khách hàng mong muốn được bảo vệ lâu dài với một mức phí ổn định trong suốt thời hạn hợp đồng.

Diệp Thủy

nhipcaudautu.vn