7 Cách khui rượu vang không cần dụng cụ chuyên nghiệp

7 Cách khui rượu vang không cần dụng cụ chuyên nghiệp Bạn ứng viên tìm việc phục vụ nhà hàng Âu? Hay là Waiter/ Waitress thường xuyên phải khui rượu vang để phục vụ thực khách? Trong một trường hợp nào đấy, nếu không có dụng cụ chuyên dụng, bạn có thể dùng 7 cách mở rượu vang không cần dụng cụ mà GTOP chia sẻ trong video sau đây nhé! ► Hướng dẫn 7 cách khui rượu vang không cần dụng cụ chuyên nghiệp [embed]https://www.youtube.com/watch?v=S7XMe7pEkng[/embed]​ (function (d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.5&appId=251622278378223"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
quảng cáo

Bạn ứng viên tìm việc phục vụ nhà hàng Âu? Hay là Waiter/ Waitress thường xuyên phải khui rượu vang để phục vụ thực khách? Trong một trường hợp nào đấy, nếu không có dụng cụ chuyên dụng, bạn có thể dùng 7 cách mở rượu vang không cần dụng cụ mà GTOP chia sẻ trong video sau đây nhé!

► Hướng dẫn 7 cách khui rượu vang không cần dụng cụ chuyên nghiệp

[embed]https://www.youtube.com/watch?v=S7XMe7pEkng[/embed]​