5 nghệ sĩ Hàn Quốc chụp bằng camera thường còn đẹp hơn chụp bằng app

5 nghệ sĩ Hàn Quốc chụp bằng camera thường còn đẹp hơn chụp bằng app Mới đây trên một diễn đàn Hàn Quốc, các Knet đã tập hợp hình ảnh của 5 người nổi tiếng, đồng thời so sánh vẻ đẹp của họ khi chụp ảnh có app và không có app. Ảnh bên trái là chụp bằng app, bên phải là ảnh thường nhé. Sehun (EXO) Suho (EXO) Irene (Red Velvet) Jang Wonyoung (IZ*ONE) Nam diễn viên: Jung Woo Sung Một vài ý kiến nhận xét: "Suho và Sehun không chụp bằng app chỉnh ảnh đẹp trai hơn nhiều luôn đấy" "Rõ ràng là camera thường trông đẹp hơn nhiều mà" "EXO thì bản thân họ không dùng Ulike nhiều nhưng lại hay được chụp bằng Ulike qua điện thoại của người khác cơ..ㅎㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ" "Video tự quay cho thấy một cách gần gũi nhất ngoại hình ngoài đời thật của Irene.. Unnie, làm ơn hãy chỉ chụp bằng camera thường thôi"
quảng cáo

Mới đây trên một diễn đàn Hàn Quốc, các Knet đã tập hợp hình ảnh của 5 người nổi tiếng, đồng thời so sánh vẻ đẹp của họ khi chụp ảnh có app và không có app.

Ảnh bên trái là chụp bằng app, bên phải là ảnh thường nhé.

5 nghệ sĩ Hàn Quốc chụp bằng camera thường còn đẹp hơn chụp bằng app

Sehun (EXO)

5 nghệ sĩ Hàn Quốc chụp bằng camera thường còn đẹp hơn chụp bằng app

Suho (EXO)

5 nghệ sĩ Hàn Quốc chụp bằng camera thường còn đẹp hơn chụp bằng app

Irene (Red Velvet)

5 nghệ sĩ Hàn Quốc chụp bằng camera thường còn đẹp hơn chụp bằng app

Jang Wonyoung (IZ*ONE)

5 nghệ sĩ Hàn Quốc chụp bằng camera thường còn đẹp hơn chụp bằng app

Nam diễn viên: Jung Woo Sung

Một vài ý kiến nhận xét:

"Suho và Sehun không chụp bằng app chỉnh ảnh đẹp trai hơn nhiều luôn đấy"

"Rõ ràng là camera thường trông đẹp hơn nhiều mà"

"EXO thì bản thân họ không dùng Ulike nhiều nhưng lại hay được chụp bằng Ulike qua điện thoại của người khác cơ..ㅎㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ"

"Video tự quay cho thấy một cách gần gũi nhất ngoại hình ngoài đời thật của Irene.. Unnie, làm ơn hãy chỉ chụp bằng camera thường thôi"