2 công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc SM Ent và YG Ent bị giáng từ công ty blue-chip cấp cao nhất xuống doanh nghiệp tầm trung

2 công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc SM Ent và YG Ent bị giáng từ công ty blue-chip cấp cao nhất xuống doanh nghiệp tầm trung SM Entertainment đã bị giáng cấp sau 13 năm kể từ khi được thăng cấp vào tháng 3/2008, còn YG Entertainment bị giáng cấp sau 8 năm kể từ khi được thăng cấp vào tháng 4/2013. Theo tiêu chí lựa chọn của Sàn giao dịch Hàn Quốc, các công ty có thể được thăng hạng lên cấp blue-chip nếu họ có vốn chủ sở hữu trên 70 tỷ won và vốn hóa thị trường trung bình phải trên 100 tỷ won trong vòng 6 tháng. Cũng không được có bất kỳ khoản suy giảm vốn nào hoặc tổng vốn của công ty nhỏ hơn mệnh giá cổ phiếu của công ty. Cuối cùng, các công ty sẽ cần duy trì lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) trung bình là 5%, lợi nhuận ròng ít nhất 3 tỷ won và doanh thu trên 50 tỷ won trong vòng 3...
quảng cáo

SM Entertainment đã bị giáng cấp sau 13 năm kể từ khi được thăng cấp vào tháng 3/2008, còn YG Entertainment bị giáng cấp sau 8 năm kể từ khi được thăng cấp vào tháng 4/2013.

2 công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc  SM Ent và YG Ent bị giáng từ công ty blue-chip cấp cao nhất xuống doanh nghiệp tầm trung

Theo tiêu chí lựa chọn của Sàn giao dịch Hàn Quốc, các công ty có thể được thăng hạng lên cấp blue-chip nếu họ có vốn chủ sở hữu trên 70 tỷ won và vốn hóa thị trường trung bình phải trên 100 tỷ won trong vòng 6 tháng. Cũng không được có bất kỳ khoản suy giảm vốn nào hoặc tổng vốn của công ty nhỏ hơn mệnh giá cổ phiếu của công ty. Cuối cùng, các công ty sẽ cần duy trì lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) trung bình là 5%, lợi nhuận ròng ít nhất 3 tỷ won và doanh thu trên 50 tỷ won trong vòng 3 năm.

Nếu chỉ dựa trên quy mô, thì cả SM Entertainment lẫn YG Entertainment sẽ không có lý do gì để bị giáng cấp. Tính đến cuối năm 2020, SM có tổng vốn chủ sở hữu là 608 tỷ won và YG có vốn chủ sở hữu là 431 tỷ won, cao hơn nhiều so với yêu cầu. Doanh thu trung bình 3 năm qua của họ cũng cao hơn nhiều so với yêu cầu, với ghi nhận của SM Entertainment là 617 tỷ won và ghi nhận của YG Entertainment là 259 tỷ won.

Tuy nhiên, cả SM Entertainment và YG Entertainment đều chứng kiến ​​lợi nhuận ròng và ROE giảm mạnh, khiến họ bị giáng cấp. Trong 3 năm qua, SM Entertainment đã lỗ trung bình hàng năm 24,4 tỷ won, trong khi YG Entertainment lỗ trung bình hàng năm 1,80 tỷ won. ROE của SM Entertainment là -3,8% mỗi năm và ROE của YG Entertainment là -0,5%.

Năm 2020 là một trong những năm ảm đạm nhất của SM Entertainment, với khoản lỗ ròng 80,3 tỷ won, chủ yếu do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 khiến doanh thu giảm, các khoản đầu tư thua lỗ. YG Entertainment sa sút trong lĩnh vực kinh doanh chính là sản xuất album và quản lý, tuy ghi nhận lợi nhuận ròng là 3,20 tỷ won vào năm 2020, nhưng khoản lỗ của họ từ năm 2019 (24,6 tỷ won) đã đưa mức lỗ trung bình 3 năm của công ty lên mức trên 1,80 tỷ won.

Trong số “Big 3”, chỉ có JYP Entertainment vẫn là công ty blue-chip. Mặc dù JYP có doanh thu trung bình thấp nhất (142 tỷ won), nhưng lợi nhuận ròng trung bình trong 3 năm của họ là 28,4 tỷ won. Trong cùng thời gian đó, ROE của JYP là 18,0%.