13 câu kết thường dùng khi viết email bằng tiếng anh

13 câu kết thường dùng khi viết email bằng tiếng anh 1.Thank so much! (Cảm ơn rất nhiều!) Dùng "Thank so much" thể hiện sự biết ơn sâu sắc, hạnh phúc và chân thành. 2. Best/ All best. (Mọi điều tốt đẹp) "Best" là cách kết thư an toàn nhất, vô hại và có thể dùng được vào mọi lúc. 3. Best Regards (Trân trọng): đây là cách kết thư trang trọng. 4. Best wishes (Những lời chúc tốt đẹp nhất) Đây là cách kết thúc thư trang trọng hơn "best" và "all best", thích hợp dùng cho lần giao dịch đầu tiên. 5. Sincerely (Chân thành) Bạn chỉ nên dùng từ "Sincerely" trong thư xin việc thôi vì nó rất trang trọng. Ngoài ra, nên dùng kèm với phần mở đầu là "Dear" thì vô cùng thích hợp. 6. Warmly "Warmly" bớt trang trọng hơn so với "Sincerely" nhưng lại trang trọng hơn "Best". 7. Cheers Đây là cách kết...
quảng cáo

1.Thank so much! (Cảm ơn rất nhiều!)

Dùng "Thank so much" thể hiện sự biết ơn sâu sắc, hạnh phúc và chân thành.

2. Best/ All best. (Mọi điều tốt đẹp)

"Best" là cách kết thư an toàn nhất, vô hại và có thể dùng được vào mọi lúc.

3. Best Regards (Trân trọng): đây là cách kết thư trang trọng.

13 câu kết thường dùng khi viết email bằng tiếng anh

4. Best wishes (Những lời chúc tốt đẹp nhất)

Đây là cách kết thúc thư trang trọng hơn "best" và "all best", thích hợp dùng cho lần giao dịch đầu tiên.

5. Sincerely (Chân thành)

Bạn chỉ nên dùng từ "Sincerely" trong thư xin việc thôi vì nó rất trang trọng. Ngoài ra, nên dùng kèm với phần mở đầu là "Dear" thì vô cùng thích hợp.

6. Warmly

"Warmly" bớt trang trọng hơn so với "Sincerely" nhưng lại trang trọng hơn "Best".

7. Cheers

Đây là cách kết thư thể hiện thái độ thân thiện và muốn trò chuyện, nhưng nếu bạn không phải người Anh hay người Úc thì nên sử dụng cách kết thúc email khác.

8. Looking forward (Mong gặp)

"Looking forward" dùng trong trường hợp bạn sẽ gặp lại người đó trong tương lai gần.

9. Speak with you soon (Sẽ nói chuyện với bạn sớm): Dùng trong trường hợp trò chuyện với những người đã quen.

10. Talk soon (Nói chuyện sớm nhé)

"Talk soon" suồng sã và thân mật hơn "Speak with you soon". Nếu bạn thực sự muốn nói chuyện thì ổn, còn không thực sự có ý định đấy thì sẽ thể hiện bạn là người không thành thật.

11. More soon (sẽ sớm có thêm thông tin)

"More soon" thể hiện sự cam kết, một lời hứa thực sự. Hãy dùng cẩn thận cụm từ này!

12. [Tên bạn]

Cách viết tên của mình để kết thúc email được đa số người cho rằng khá "lạnh lùng" và "đột ngột".

13. Respectfully (Tôn kính)

Từ "Respectfully" ở kết thúc thư được xem là quá trang trọng, thích hợp dùng khi viết thư cho Tổng thống hay Nữ hoàng... Nếu gửi email cho quan chức chính phủ, bạn có thể dùng "respectfully yours" cũng được.

Nguồn: Sưu tầm