10 hang động ngập nước đẹp nhất thế giới khiến du khách thốt không nên lời-Du lịch

10 hang động ngập nước đẹp nhất thế giới khiến du khách thốt không nên lời-Du lịch 4. Great Blue Hole Great Blue Hole nằm ngoài khơi bờ biển Belize (quốc gia ở Trung Mỹ), là một hang động thẳng đứng nằm hoàn toàn dưới nước. Nó có đường kính 300m và sâu 124m. Với làn nước trong xanh, nhiều sinh vật biển, nơi này nổi tiếng là một địa điểm lặn. Mặc dù Great Blue Hole là một trong những hố ngoạn mục nhất, nhưng nó không phải là hố xanh duy nhất trên thế giới. Trong hầu hết các trường hợp, các hố xanh được tạo ra từ các cảnh quan đá vôi khi vẫn ở trên mặt đất, sau đó bị ngập khi mực nước biển dâng lên. (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src="https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#version=v6.0"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
quảng cáo

4. Great Blue Hole

Great Blue Hole nằm ngoài khơi bờ biển Belize (quốc gia ở Trung Mỹ), là một hang động thẳng đứng nằm hoàn toàn dưới nước. Nó có đường kính 300m và sâu 124m. Với làn nước trong xanh, nhiều sinh vật biển, nơi này nổi tiếng là một địa điểm lặn.

Mặc dù Great Blue Hole là một trong những hố ngoạn mục nhất, nhưng nó không phải là hố xanh duy nhất trên thế giới. Trong hầu hết các trường hợp, các hố xanh được tạo ra từ các cảnh quan đá vôi khi vẫn ở trên mặt đất, sau đó bị ngập khi mực nước biển dâng lên.